گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

طرح تغییر ساعت کاری ادارات لغو شد

تغییر ساعت کاری ادارات برای صرفه جویی در مصرف برق، از امروز لغو شد. در حالی که هیئت دولت، استانداری‌ها را مأمور برنامه ریزی برای تغییر ساعات اداری در ایام تابستان کرده بود، با اعلام وزارت کشور، به جز چهار استان جنوبی، در باقی استان ها این تغییر ساعت لغو می‌شود.