گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

سامانه بلاتکلیف ثبت حقوق و مزایا

جنجال‌ها برای حقوق‌های نجومی از اوایل اردیبهشت‌ماه ۹۵ و با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.