گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

رونمایی از سلطان آپارتمان

افشاگریی زهرا سعیدی نماینده مجلس در برنامه پایش از فردی که در تهران صاحب ۲۵۰۰ واحد آپارتمان است و به همین واسطه در قیمت گذاری مسکن تاثیرگذار می باشد.