گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

جدا شدن‌هایی برای رسیدن به مستمری

برخی از این طلاق‌های صوری به دلیل دریافت مستمری و برخی نیز برای معاف شدن فرزندان از سربازی انجام می‌شود.