گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

تند شدن سراشیبی کاهش نرخ ارز و دلار

چند ماهی است بازار ارز کشور از نوسانات کمی برخوردار است و کم و زیاد شدن آن مثل سابق نمی باشد و این امر موجب آرام شدن بخشی از بازار شده است.