گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

ترخیص خودروهای خارجی از گمرک

معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی: ترخیص خودروها از گمرک با شماره شاسی اختصاصی و به اسم افراد به خود آنها تحویل داده می شود.