گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار ویدیویی

شروع خودکار
تبلیغات تلکسیران

ویدئوی بعدی را انتخاب کنید

بازار ارز و سکه در سراشیبی سقوط

در چند روز گذشته بازار فروش ارز و سکه رونق پیدا کرده و همین امر سبب سقوط لحظه به لحظه قیمت در بازار ارز و سکه شده است.