گوش به زنگگوش به زنگ
نمایشگاه نمایشگاه تجاری
چین بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

Macao, Special Municipality Macau China
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی مالی در آسیا
نمایشگاه بین المللی مالی در آسیا
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای پذیرش رایگان

Hong Kong, Special Municipality Hong Ko
نمایشگاه ناهار خوری و نمایشگاه بار
ناهار خوری و نمایشگاه بار
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای پذیرش رایگان

Hong Kong, Special Municipality Hong Ko
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی

نمايشگاه بين المللي صنعت نساجي
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای

201204 Shanghai, City Shanghai China
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی خودرو

نمایشگاه نمایشگاه بین المللی خودرو

نمايشگاه بين المللي خودرو
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای

100082 Beijing, City Beijing China
نمایشگاه نمایشگاه مسکن و سرمایه گذاری
نمایشگاه مسکن و سرمایه گذاری
چین بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

200120 Shanghai, City Shanghai China
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ضد زنگ
نمایشگاه بین المللی صنایع فولاد ضد زنگ
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای

510000 Guangzhou, Province Guangdong Ch
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی و انجمن اختصاص داده شده به تجارت الکترونیک و لجستیک

نمایشگاه نمایشگاه بین المللی و انجمن اختصاص داده شده به تجارت الکترونیک و لجستیک

نمايشگاه بين المللي و انجمن اختصاص داده شده به تجارت الکترونيک و لجستيک
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای

518048 Shenzhen, Province Guangdong Chi
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی تجارت برای بچه ها و مد کودکان
نمایشگاه بین المللی تجارت برای بچه ها و مد کودکان
چین فقط بازدید کنندگان حرفه ای پذیرش رایگان

Shanghai, City Shanghai China
نمایشگاه Internationalfair برای صنعت لوازم التحریر

نمایشگاه Internationalfair برای صنعت لوازم التحریر

Internationalfair براي صنعت لوازم التحرير
چین بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

Nanning, Autonomous region Guangxi Chin
نمایشگاه نمایشگاه تجهیزات پزشکی چین شانگهای
نمایشگاه تجهیزات پزشکی چین شانگهای
چین بازدید کنندگان حرفه ای و عمومی عمومی پذیرش رایگان

200126 Shanghai, City Shanghai China
نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنعت اتوماسیون و تجهیزات

نمایشگاه نمایشگاه بین المللی صنعت اتوماسیون و تجهیزات

نمايشگاه بين المللي صنعت اتوماسيون و تجهيزات
چین بازدید کنندگان حرفه ای و عمومی عمومی پذیرش رایگان

300061 Tianjin, City Tianjin China