گوش به زنگگوش به زنگ
جامع ترین بانک اطلاعاتی نمایشگاه های بین المللی ایران و جهان با محتوای بیش از ۲۰.۰۰۰ نمایشگاه بین المللی تخصصی را که در طی سال های ۲۰۱۸ الی ۲۰۲۰ در سطح کلیه کشورهای جهان برگزار می شود را به تفکیک نام نمایشگاه ، کشور و مکان دقیق برگزار کننده نمایشگاه و تاریخ برگزاری نمایشگاه با قابلیت جستجوی پیشرفته در دسته بندی های موضوع نمایشگاهی ، زمان برگزاری و کشور برگزار کننده ، در صفحه تقویم نمایشگاه های بین المللی تلکسیران ملاحظه فرمائید.