گوش به زنگگوش به زنگ

نمایشگاه نمایشگاه عمومی موفق در ساختمان، زندگی، مبلمان، صرفه جویی در انرژی و بهره وری | نمایشگاه منطقه ای

زمان باقی مانده: -۱۳۳ روز
۱۰ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱۸ | نمایشگاه عمومی موفق در ساختمان، زندگی، مبلمان، صرفه جویی در انرژی و بهره وری | نمایشگاه منطقه ای

صفحه اصلی /مبلمان/Gewerbeschau Herbstfest Lahr
روز باقی مانده -۱۳۳
نمایشگاه عمومی موفق در ساختمان، زندگی، مبلمان، صرفه جویی در انرژی و بهره وری | نمایشگاه منطقه ای

The consumer fair in Lahr offers its visitors a wide range of new and modern techniques and information on the subject of building, living, furnishing, energy saving and efficiency. The fair is aimed at families, builders, home and apartment owners and all those, who want to refurbish or just prettify their living space. The exhibition is an opportunity to get information about the regional offer in a relaxed atmosphere as well as to become acquainted with novelties. Spread across two exhibition halls the exhibitors inform on a high level about energies of the future as well as about various topics regarding building and living.

The Gewerbeschau & Herbstfest will take place on 2 days from Saturday, 10. November to Sunday, 11. November 2018 in Lahr.


Display e-mail address
business-and-future.com

Trade Show Contact

business-and-future.com

Local time:

۰۲:۳۴ h (UTC +۱)
سلب مسئولیت: No responsibility is taken for the correctness of this information. Errors and alterations excepted! Fair dates and exhibition sites are subject to change by the respective trade fair organiser. برای صحت این اطلاعات مسئولیتی ندارد. خطاها و تغییرات به استثنای موارد تاریخ نمایشگاه ها و سایت های نمایشگاه باید توسط سازمان برگزار کننده نمایشگاه مربوطه تغییر کنند
لینک کوتاه : yon.ir/Nn76v
QR code