گوش به زنگگوش به زنگ
جامع ترین بانک اطلاعاتی نمایشگاه های بین المللی ایران و جهان با محتوای بیش از 20.000 نمایشگاه بین المللی تخصصی را که در طی سال های 2018 الی 2020 در سطح کلیه کشورهای جهان برگزار می شود را به تفکیک نام نمایشگاه ، کشور و مکان دقیق برگزار کننده نمایشگاه و تاریخ برگزاری نمایشگاه با قابلیت جستجوی پیشرفته در دسته بندی های موضوع نمایشگاهی ، زمان برگزاری و کشور برگزار کننده ، در صفحه تقویم نمایشگاه های بین المللی تلکسیران ملاحظه فرمائید.