گوش به زنگگوش به زنگ

مشاهده نمایشگاه ها براساس کشور

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک کشور تمام نمایشگاه های آن کشور در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده همه کشورها

مشاهده نمایشگاه ها براساس دسته بندی

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک دسته بندی تمام نمایشگاه های آن دسته بندی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده دسته بندی ها

نمایشگاه های پیش رو

نمايشگاه کشاورزي

نمایشگاه کشاورزی

12.12.2018 - 15.12.2018
Wednesday - Saturday, 4 days
هلند بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

8914 Leeuwarden, Province Friesland Net
بازار کريسمس نمايشگاه منطقه اي

بازار کریسمس نمایشگاه منطقه ای

15.12.2018 - 16.12.2018
Saturday - Sunday, 2 days 14.12.2019 - 15.12.2019
آلمان دسترسی عمومی

97737 Gemünden a.Main, Free State Bavar
بازار کريسمس در ليوبنئو | نمايشگاه منطقه اي
آلمان دسترسی عمومی

03222 Lübbenau, Spreewald, Federal stat
بازار کريسمس در Overath-Marialinden | نمايشگاه منطقه اي

بازار کریسمس در Overath-Marialinden | نمایشگاه منطقه ای

15.12.2018 - 16.12.2018
Saturday - Sunday, 2 days 14.12.2019 - 15.12.2019
آلمان دسترسی عمومی

51491 Overath, Federal state North Rhin