گوش به زنگگوش به زنگ

مشاهده نمایشگاه ها براساس کشور

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک کشور تمام نمایشگاه های آن کشور در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده همه کشورها

مشاهده نمایشگاه ها براساس دسته بندی

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک دسته بندی تمام نمایشگاه های آن دسته بندی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده دسته بندی ها

نمایشگاه های پیش رو

نمايشگاه بين المللي و کنگره  آب و فاضلاب

نمایشگاه بین المللی و کنگره آب و فاضلاب

26.03.2019 - 28.03.2019
Tuesday - Thursday, 3 days
آلمان فقط بازدید کنندگان حرفه ای

14055 Berlin, Federal state Berlin Germ
نمايشگاه بين المللي صنعت دريايي

نمایشگاه بین المللی صنعت دریایی

27.03.2019 - 29.03.2019
Wednesday - Friday, 3 days
ويتنام فقط بازدید کنندگان حرفه ای

Ho Chi Minh City, City Ho Chi Minh Viet
نمايشگاه الکترونيک

نمایشگاه الکترونیک

27.03.2019 - 28.03.2019
Wednesday - Thursday, 2 days
سوئد فقط بازدید کنندگان حرفه ای

41294 Gothenburg, County VØstra GØtalan
نمايشگاه بين المللي و کنفرانس امنيت داخلي
سنگاپور فقط بازدید کنندگان حرفه ای

018956 Singapore, District Central Sing