گوش به زنگگوش به زنگ

مشاهده نمایشگاه ها براساس کشور

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک کشور تمام نمایشگاه های آن کشور در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده همه کشورها

مشاهده نمایشگاه ها براساس دسته بندی

از این قسمت میتوانید با انتخاب یک دسته بندی تمام نمایشگاه های آن دسته بندی در بازه های زمانی مختلف را مشاهده کنید.
مشاهده دسته بندی ها

نمایشگاه های پیش رو

نمايشگاه بين المللي معادن آمريکاي لاتين

نمایشگاه بین المللی معادن آمریکای لاتین

27.05.2019 - 30.05.2019
Monday - Thursday, 4 days
شيلي بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

Antofagasta, Region Antofagasta Chile
نمايشگاه صنايع چوب و جنگل

نمایشگاه صنایع چوب و جنگل

27.05.2019 - 31.05.2019
Monday - Friday, 5 days
آلمان بازدید کنندگان حرفه ای و عموم مردم

30521 Hanover, Federal state Lower Saxo
نمايشگاه صنعت، تجارت، ساخت و ساز و کشاورزي | نمايشگاه منطقه اي
آلمان دسترسی عمومی

93426 Roding, Free State Bavaria German
منصفانه مصرف کننده | نمايشگاه منطقه اي

منصفانه مصرف کننده | نمایشگاه منطقه ای

30.05.2019 - 02.06.2019
Thursday - Sunday, 4 days
آلمان دسترسی عمومی

26603 Aurich, Federal state Lower Saxon