رمز و راز های معدن مروارید

رمز و راز های معدن مروارید

رعایت بهداشت دهان و دندان برای همه گروه‌های سنی، حتی کودکانی که هنوز دندان شیری دارند، امری ضروری است. گرچه مسائل ژنتیکی و رعایت بهداشت دهان و دندان..
دوزخی به نام معدن گوگرد در اندونزی

دوزخی به نام معدن گوگرد در اندونزی

نقشه راه حوزه معدن خراسان رضوی تدوین می‌شود

نقشه راه حوزه معدن خراسان رضوی تدوین می‌شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت:نقشه راه حوزه معدن خراسان رضوی با کمک بخش خصوصی و تشکل‌های معدنی تدوین می‌شود.

امروز به روایت تصویر


بستن