قلدری‌های تجاری آمریکا، باعث تشدید وخامت اقتصاد جهانی

قلدری‌های تجاری آمریکا، باعث تشدید وخامت اقتصاد جهانی

کارشناسان چینی معتقدند تعرفه‌های اخیر دولت آمریکا قلدری تجاری این کشور است که باعث تشدید اقدامات تلافی جویانه در بزرگترین جنگ تجاری جهانی خواهد شد.

امروز به روایت تصویر


بستن