ایجاد شفافیت در نظام اداری کشور برای رشد و توسعه مناسب است/اقتصاد دانش بنیان و فناوری به اقتصاد رانتی تبدیل نشود

ایجاد شفافیت در نظام اداری کشور برای رشد و توسعه مناسب است/اقتصاد دانش بنیان و فناوری به اقتصاد رانتی تبدیل نشود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد شفافیت در نظام اداری کشور برای رشد و توسعه مناسب است افشاگری زیاد است، اما باید شفاف سازی شود.

امروز به روایت تصویر


بستن