مصوبات هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها

مصوبات هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها

احمدی با اشاره به مصوبات امروز شورای عالی استان‌ها مصوبات هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها را تشریح کرد.

امروز به روایت تصویر


بستن