نحوه صدور آنلاین دفترچه بیمه تأمین اجتماعی

نحوه صدور آنلاین دفترچه بیمه تأمین اجتماعی

گروه جامعه: با همکاری سازمان تأمین اجتماعی امکان صدور و تعویض دفترچه بیمه به‌صورت آنلاین با بیمه‌بازار رونمایی شد!
«لهجه آسمانی»؛ بسترسازی رادیو برای حل معضلات اجتماعی/ تحویل چک ۱۷۱ میلیونی به قوه قضاییه

«لهجه آسمانی»؛ بسترسازی رادیو برای حل معضلات اجتماعی/ تحویل چک ۱۷۱ میلیونی به قوه قضاییه

گروه هنر ــ اجرای پویش«لهجه آسمانی» آن هم به همت یک شبکه رادیویی این مسئله را به اثبات می‌رساند که می‌توان از رادیو، صرفنظر از رسالتی که وظیفه دارد و...

امروز به روایت تصویر


بستن