گوش به زنگگوش به زنگ
در گفتگو با تهیه کننده برنامه «خونه زندگی» عنوان شد: «خونه زندگی» ما عین «خونه زندگی» شماست
توجه به خانه و خانواده از مهمترین دغدغه های رادیو به عنوان یک رسانه پویاست. شبکه تخصصی سلامت، از سال ۱۳۹۴ با روی آنتن بردن برنامه زنده «خونه زندگی» در ساختار ترکیبی¬¬ نمایشی سعی کرده است تا به دغدغه ها و موضوعات خانواده های ایرانی بپردازد.
در گفتگو با بازیگران برنامه «خونه زندگی» مطرح شد: حس زندگی در میان همسایه ها
توجه به خانه و خانواده از مهمترین دغدغه های رادیو به عنوان یک رسانه پویاست. شبکه تخصصی سلامت، از سال ۱۳۹۴ با روی آنتن بردن برنامه زنده «خونه زندگی» در ساختار ترکیبی¬¬ نمایشی سعی کرده است تا به دغدغه ها و موضوعات خانواده های ایرانی بپردازد.
نجات عابران پیاده در افق روشن
افزایش آمار تلفات تصادفات عابران پیاده باعث شده به مدیران ترافیکی کشور ماموریت داده شود تا راهکارهایی برای مهار این فاجعه پیشنهاد و اجرایی کنند؛
به زندگی سلام کن و تعامل با مخاطبان
برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت شنبه تا پنج شنبه از ساعت: ۷:۰۵ تا ۸:۲۵ تقدیم شنوندگان می شود .
سامانه تصمیم برای پیشگیری از طلاق در افق روشن
سامانه الکترونیکی پیشگیری و مداخله برای کاهش طلاق در حال حاضر در ۱۵ استان کشور راه اندازی شده است.
دلایل اصلی فرو ریزش‌ها در تهران
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان درباره دلایل اصلی فرو ریزش‌ها در تهران، در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
شصت سی و تلاش برای کاهش حوادث جاده ای در استان های البرز ،گلستان ،خراسان رضوی و یزد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در باره علل افزایش حوادث جاده ای در این استان در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت:
آنچه در برنامه افق روشن بررسی شد
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت و سازی های شهری بدون برنامه انجام می شود در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای
جناب سرهنگ نجفی رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به کوهستانی بودن استان و شرایط جغرافیایی آن در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت :
جشن تولد کودک ۶ ساله در «خونه زندگی»
برنامه زنده «خونه زندگی»، از شنبه تا پنجشنبه هر هفته، در قالب یک نمایش رادیویی از ساعت ۱۰:۲۰ به مدت ۷۵ دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.
نجات عابران پیاده در افق روشن
افزایش آمار تلفات تصادفات عابران پیاده باعث شده به مدیران ترافیکی کشور ماموریت داده شود تا راهکارهایی برای مهار این فاجعه پیشنهاد و اجرایی کنند؛
به زندگی سلام کن و تعامل با مخاطبان
برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت شنبه تا پنج شنبه از ساعت: ۷:۰۵ تا ۸:۲۵ تقدیم شنوندگان می شود .
سامانه تصمیم برای پیشگیری از طلاق در افق روشن
سامانه الکترونیکی پیشگیری و مداخله برای کاهش طلاق در حال حاضر در ۱۵ استان کشور راه اندازی شده است.
دلایل اصلی فرو ریزش‌ها در تهران
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و ساختمان درباره دلایل اصلی فرو ریزش‌ها در تهران، در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
شصت سی و تلاش برای کاهش حوادث جاده ای در استان های البرز ،گلستان ،خراسان رضوی و یزد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در باره علل افزایش حوادث جاده ای در این استان در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت:
آنچه در برنامه افق روشن بررسی شد
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساخت و سازی های شهری بدون برنامه انجام می شود در برنامه افق روشن رادیو سلامت گفت:
افزایش ۳۵ درصدی حوادث جاده ای
جناب سرهنگ نجفی رییس پلیس راه فرماندهی نیروی انتظامی استان چهار محال و بختیاری با اشاره به کوهستانی بودن استان و شرایط جغرافیایی آن در برنامه شصت سی رادیو سلامت گفت :
جشن تولد کودک ۶ ساله در «خونه زندگی»
برنامه زنده «خونه زندگی»، از شنبه تا پنجشنبه هر هفته، در قالب یک نمایش رادیویی از ساعت ۱۰:۲۰ به مدت ۷۵ دقیقه تقدیم شنوندگان می شود.
نجات عابران پیاده در افق روشن
افزایش آمار تلفات تصادفات عابران پیاده باعث شده به مدیران ترافیکی کشور ماموریت داده شود تا راهکارهایی برای مهار این فاجعه پیشنهاد و اجرایی کنند؛
به زندگی سلام کن و تعامل با مخاطبان
برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت شنبه تا پنج شنبه از ساعت: ۷:۰۵ تا ۸:۲۵ تقدیم شنوندگان می شود .

آخرین ویدیوها