مقایسه ۲۰ اقتصاد برتر جهان

مقایسه ۲۰ اقتصاد برتر جهان

از ۲۰ اقتصاد برتر جهان، پنج کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و سهم آمریکا از کیک اقتصاد جهان، بیش از سایر اعضا است.
۷ اقتصاد برتر جهان مربوط به کدام کشورها است؟

۷ اقتصاد برتر جهان مربوط به کدام کشورها است؟

هند موفق شد با پشت سر گذاشتن فرانسه به ششمین اقتصاد بزرگ جهان تا پایان سال ۲۰۱۷ تبدیل شود.
سنگاپور در جایگاه نخست اقتصاد دیجیتالی جهان

سنگاپور در جایگاه نخست اقتصاد دیجیتالی جهان

اقتصاد ایران: «مرکز مطالعات رقابت جهانی در موسسه مطالعات تحولات بین المللی (International Institute for Management Development (IMD» که در لوزان سوئیس...

امروز به روایت تصویر


بستن