خبرخوان تلکسیران دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
چهارمین مدل در خط رنج روور، ولار در تاریخ 1 مارس 2017 در لندن به نمایش درآمد. ولار در تابستان 2017 به بازار آمد.

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن