خبرخوان تلکسیران دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
چرت زدن اردوغان در نشست خبری با رئیس جمهور اوکراین

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن