سردار سلیمانی ما از مردم فلسطین که اهل تسنن هستند، دفاع می‌کنیم

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن