کودک تکواندو کاری که باید جملات مربی اش را تکرار کند و به زیبایی این کار را انجام می دهد.

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن