وزنه برداری که تکاور سابق نیروی دریایی روسیه نیز بوده، با بلند کردن وزنه ی بیش از 400 کیلوگرمی دچار خونریزی از بینی شده اما وزنه را رها نمی کند!

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن