خبرخوان تلکسیران دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
پل معلق دره خزینه در لرستان ١١٢ متر طول و ٨٥ متر ارتفاع دارد و تکان های ترسناکی می خورد.

اخبار ویدیویی مرتبط

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن