عنوان دوم فارس در وزنه برداری نوجوانان کشور

عنوان دوم فارس در وزنه برداری نوجوانان کشور

وزنه برداران فارس بر سکوی نائب قهرمانی وزنه برداری نو جوانان کشور ایستادند.
حضور کرمانشاه در مسابقات قهرمان کشوری وزنه برداری

حضور کرمانشاه در مسابقات قهرمان کشوری وزنه برداری

مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور با حضور ورزشکاران کرمانشاهی برگزار شد.

امروز به روایت تصویر


بستن