تبلیغات در تلکسیران
گلاره ناظمی؛ از قرچک ورامین تا فینال فوتسال المپیک!

گلاره ناظمی؛ از قرچک ورامین تا فینال فوتسال المپیک!

گلاره ناظمی اولین داور زن ایرانی است که موفق شد فینال فوتسال المپیک جوانان را در آرژانیتن سوت بزند و افتخار بزرگی را برای خودش و ایران به ارمغان آورد....

امروز به روایت تصویر