شهرستان بهار میزبان مسابقات مسابقات جودو انتخابی جوانان استان

شهرستان بهار میزبان مسابقات مسابقات جودو انتخابی جوانان استان

مسابقات جودو انتخابی استان به میزبانی شهرستان بهار برگزار گردید .
یزد جزو سه کاندیدا اصلی میزبانی جودو قهرمانی آسیا

یزد جزو سه کاندیدا اصلی میزبانی جودو قهرمانی آسیا

رئیس سازمان لیگ فدراسیون جودو گفت:یزد جزو کاندید‌های اصلی میزبانی مسابقات آسیایی جودو است.

امروز به روایت تصویر


بستن