تبلیغات در تلکسیران
کره شمالی هرگز دست از برنامه هسته ای خود نخواهد کشید + عکس

کره شمالی هرگز دست از برنامه هسته ای خود نخواهد کشید + عکس

مارکو روبیو سناتور آمریکایی معتقد است که کره شمالی هرگز دست از برنامه هسته‌ای خود نخواهد کشید و اقدام رهبر کره شمالی فقط یک نمایش است.

امروز به روایت تصویر