افتخار احتمالی مجلس دهم چیست؟

افتخار احتمالی مجلس دهم چیست؟

رئیس هیئت مدیره انجمن زیتون گلستان انتقاد کرد:                بی مهری مسئولان و نمایندگان مجلس به زیتون کاران گلستانی

رئیس هیئت مدیره انجمن زیتون گلستان انتقاد کرد: بی مهری مسئولان و نمایندگان مجلس به زیتون کاران گلستانی

گرگان- رئیس هیئت مدیره انجمن زیتون استان گلستان گفت: نمایندگان و برخی از مسئولان نه انجمن زیتون و زیتون کاران گلستان را می شناسند و نه به دعوت ما برای...

امروز به روایت تصویر


>