گوش به زنگگوش به زنگ

اپل پروژه ساخت ماشین برقی اش را از سر می گیرد: بازگشت اپل کار


شرکت اپل یکی از کارکنان سابق خود را که این شرکت را ترک کرده بود و در شرکت تسلا کار می‌کرد، دوباره به خدمت گرفت.

استخدام مجدد داگ فیلد توسط شرکت اپل که به شرکت تسلا پیوسته بود

استخدام مجدد داگ فیلد توسط شرکت اپل که به شرکت تسلا پیوسته بود

شرکت اپل توضیحات بیشتری درباره برنامه‌های خود نداد. شاید پیوستن دوباره این فرد به شرکت برای شروع مجدد پروژه وسیله نقلیه برقی، یا همان اپل کار باشد. اپل کار(Apple Car) سال‌هاست که بر سر زبان‌ها افتاده و شنیده ها حاکی از آن است که اپل در حال کار کردن روی یک ماشین الکتریکی کامل می‌باشد یا در واقع کامپیوتری که سایر تولیدکنندگان می‌توانند آن‌ را در ساختار وسایل نقلیه خود به‌کار برند.

حالا دوباره بعد از استخدام داگ فیلد، که قبل از ترک شرکت اپل و رفتن به شرکت تسلا روی این پروژه کار می‌کرد، ساخت این سیستم وارد فاز جدیدی شده است. داگ فیلد با باب مانسفیل همکاری می‌کند که او نیز یکی از کارمندان قدیمی شرکت اپل و فعال در پروژه اپل کار است.

به گفته یکی از مفسران شرکت اپل، استخدام مجدد داگ فیلد بسیار امید بخش و هیجان انگیز است و نشان می‌دهد که اپل هنوز هم ایده‌های جالبی دارد و می‌تواند وسایل نقلیه واقعی بسازد.

منبع:  independent.co.uk