گوش به زنگگوش به زنگ

راه اندازی بومی سیستم ترافیک دریایی ترکیه در سال 2019


احمد آرلان، وزیر حمل و نقل، امور دریایی و ارتباطات، روز 15 دسامبر گفت که ترکیه پروژه 16 ماهه ترافیک دریایی بومی خود را به پایان خواهد رساند و تا آوریل 2019 آن را مورد بهره برداری قرار خواهد.

سیستم ترافیک دریایی ترکیه.jpg

ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی و کاهش خسارات جانی و مالی و آسیب های وارده به محیط زیست دریا به منظور حفظ جایگاه بنادر در اقتصاد یک کشور، کاهش ریسک سرمایه گذاری در صنایع دریایی و کشتیرانی و همچنین توسعه پایدار اقتصاد دریایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

احمد آرلان، وزیر حمل و نقل، امور دریایی و ارتباطات، روز ۱۵ دسامبر گفت که ترکیه پروژه ۱۶ ماهه ترافیک دریایی بومی خود را به پایان خواهد رساند و تا آوریل ۲۰۱۹ آن را مورد بهره برداری قرار خواهد.

صنعت کشتیرانی به عنوان یکی از مولفه های پر اهمیت در حمل و نقل دریایی، به علت شرایط محیطی فعالیت و بین المللی بودن آن همواره با مخاطرات بسیاری روبرو می باشد. امروزه با روند رو به رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه افزایش میزان حمل و نقل کالا و مواد اولیه از طریق دریا، اهمیت و توجه به مسائل ایمنی و امنیتی در تردد شناورها نیز دچار تحول بنیادین گشته است. از سویی دیگر نقش بنادر در اتصال بین حمل و نقل دریایی و دیگر شیوه های حمل همچون حمل جادهای، ریلی و هوایی، همچنین وجود سرمایه های با ارزش انسانی و مادی، به عنوان نقاط بسیار حساس و حتی گاهی از نقاط استراتژیک کشورها محسوب می شوند.

آرلان در مراسم امضای قرارداد گفت:

 "این پروژه گام مهمی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی است."

آرلان اعلام کرد:

" شرکت وابسته بنیاد نیروهای مسلح ترکیه HAVELSAN و شرکت بنیاد نیروهای مسلح ترکیه ASELSAN همگی بر روی این پروژه کار می کنند."

در امضای این قرارداد ضمن حضور مدیران اجرایی این دو شرکت، نورالدین جانیکلی، وزیر دفاع ترکیه نیز در مراسم شرکت کرد.

ارسلان می گوید:

"هزینه این پروژه ۵۹ میلیون لیره ترکیه (۱۵.۲ میلیون دلار) است آنها تا ۱۵ آوریل ۲۰۱۹ پروژه را تکمیل می کنند."

با راه اندازی این طرح، ترکیه پایگاه اطلاعاتی خود را در مورد کشتی های دریایی ترکیه را در اختیار داشته و قادر خواهد بود فورا این اطلاعات را با سایر نهادهای دولتی به اشتراک بگذارد.

ارسلان همچنین با اشاره به اینکه ۹۰ درصد تجارت جهانی توسط حمل و نقل دریایی انجام بر اهمیت شبکه های دریایی برای رشد اقتصادی تاکید کرد.

وی گفت:

" ترکیه میزبان ۱۷۴ بندر بین المللی است و این نشان دهنده بهبود چشمگیر کشور در امنیت دریایی می باشد."