گوش به زنگگوش به زنگ

امتناع از دست دادن مسلمانان به جنس مخالف، اختلافاتی را در اروپا برانگیخت


در سوئیس، امتناع از دست دادن به جنس مخالف بر خلاف معیارهای شهروندی است، حال آنکه در سوئد، مسلمانان دارای آزادی عمل در این رابطه هستند.

امتناع از دست دادن مسلمانان به جنس مخالف، اختلافاتی را در اروپا برانگیخت

امتناع از دست دادن مسلمانان به جنس مخالف، اختلافاتی را در اروپا برانگیخت

این هفته در اروپا، دو نوع برخورد متفاوت با حق و حقوق مسلمانان در رابطه با دست دادن با جنس مخالف مورد بررسی قرار گرفت.

پس از اینکه کمیسیونی در سوئیس تصریح کرد که امتناع از دست دادن با جنس مخالف نوعی بی‌احترامی به برابری جنسیتی است، یک زوج مسلمان، شانس خود را برای بدست آوردن امکان شهروندی در این کشور از دست دادند.

در عوض در سوئد، یک زن مسلمان به این دلیل که در مصاحبه‌ای شغلی، از دست دادن با مصاحبه‌کننده امتناع کرده و شرکت مربوطه از استخدام وی خودداری کرده بود، بر اساس رای دادگاه، مبلغ ۴۰۰۰۰ کرونر (معادل ۴۳۵۰ دلار) را بعنوان خسارت دریافت کرد.

بسیاری از مسلمانان به دلایل مذهبی از تماس فیزیکی با جنس مخالف، به جز خانواده‌شان امتناع می‌کنند. این عمل در برخی از قسمت‌های اروپا که دست دادن در شرایطی خاص جزو رسومشان به شمار می‌آید منجر به بروز اختلافاتی شده است. مسلمانان در بسیاری از موارد برای احوالپرسی و ادای احترام دستشان را روی قلبشان می‌گذارند.

در شهر لوزان سوئیس، مشخص شد که بر اساس قوانین این کشور، زوج مسلمان معیارهای شهروندی را رعایت نمی‌کنند و پرهیز از دست دادن به جنس مخالف، نشاندهنده عدم تطابق آنها با این معیارهاست.

گرگوری جوند، شهردار لوزان استدلال کرد که آزادی عقیده و مذهب در قوانین محلی تثبیت شده است، اما اصرار دارد که عمل مذهبی، خارج از قوانین قرار نگیرد .

پی یر آنتونی هیلدبرند معاون شهردار این شهر، در رابطه با این کمیسیون سه نفره که رفتار زن و شوهر را مورد انتقاد قرار داد به  خبرگزاری فرانسه گفت:

 قانون اساسی و برابری بین مردان و زنان بر تعصبات برتری دارد.

به این زوج که ملیتشان معلوم نیست، مهلت ۳۰ روزه‌ای جهت تجدیدنظر در رفتارشان داده شده است.

دادگاه کار سوئد اما دیدگاه دیگری داشت و تصدیق کرد که حق و حقوق فرح الهاجه که به دلایل مذهبی از دست دادن به جنس مخالف امتناع کرده، توسط کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حفاظت شده است.

این دادگاه، استدلال شرکت مبنی بر اینکه کارکنان از برابری حقوق زن و مرد برخوردار هستند را تایید کرد اما گفت که با توجه به اینکه الهاجه، برای ادای احترام و احوالپرسی دستانش را روی قلبش گذاشته است، منصفانه نیست ادای احترام صرفا به شکل دست دادن درنظر گرفته شود و برای شرکت مقرر کرد که خطی مشی ویژه‌ای را برای ادای احترام از طرف مسلمانان درنظر بگیرد.

منبع: rt.com