تبلیغات در تلکسیران

کشورهای دموکراتیک بر پایه شاخص های اکونومیست

واحد اطلاعات اکونومیست، گزارش سالانه شاخص دموکراسی 2017 را منتشر کرد.

کشورهای دموکراتیک بر پایه شاخص های اکونومیست

کشورهای دموکراتیک برپایه شاخص های اکونومیست.jpg

کشورهای دموکراتیک برپایه شاخص های اکونومیست

واحد اطلاعات اکونومیست گزارش شاخص دموکراسی ۱۶۷ کشور در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد. در این گزارش کشورهای مندرج در لیست بر اساس عملکرد سیستم های سیاسی خود رتبه بندی شده اند. علاوه بر این، طبق این گزارش، کمتر از ۵ درصد جمعیت جهان در دموکراسی کامل زندگی می کنند. فهرست به شرح زیر است:

(۱۰ = دموکراسی کامل، ۰ = رژیم اقتدارگرا)

۲۱- ایتالیا ۷.۹۸

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۶.۴۳

مشارکت سیاسی: ۷.۲۲

فرهنگ سیاسی: ۸.۱۳

حقوق مدنی: ۸.۵۳

۲۱- ایالات متحده آمریکا ۷.۹۸

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۱۷

عملکرد دولت: ۷.۱۴

مشارکت سیاسی: ۷.۲۲

فرهنگ سیاسی: ۸.۱۳

حقوق مدنی: ۸.۲۴

۲۰- کره جنوبی ۸.۰۰

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۱۷

عملکرد دولت: ۷.۸۶

مشارکت سیاسی: ۷.۲۲

فرهنگ سیاسی: ۷.۵۰

حقوق مدنی: ۸.۲۴

۱۹- اسپانیا  ۸.۰۸

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۱۷

عملکرد دولت: ۷.۱۴

مشارکت سیاسی: ۷.۷۸

فرهنگ سیاسی: ۷.۵۰

حقوق مدنی: ۸.۸۲

۱۸- اروگوئه / ۸.۱۲

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۸.۹۳

مشارکت سیاسی: ۴.۴۴

فرهنگ سیاسی: ۷.۵۰

حقوق مدنی:  ۹.۷۱

۱۷- مالت  ۸.۱۵

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۱۷

عملکرد دولت: ۸.۲۱

مشارکت سیاسی: ۶.۱۱

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۸.۵۳

۱۶- موریس  ۸.۲۲

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۱۷

عملکرد دولت: ۸.۲۱

مشارکت سیاسی: ۵.۵۶

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۹.۴۱

۱۵- اتریش  ۸.۴۲

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۸.۲۱

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۶.۸۸

حقوق مدنی: ۹.۱۲

۱۴- انگلستان  ۸.۵۳

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۷.۵۰

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۸.۱۳

حقوق مدنی: ۹.۱۲

۱۳- آلمان ۸.۶۱

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۸.۲۱

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۷.۵۰

حقوق مدنی: ۹.۴۱

۱۲- لوکزامبورگ ۸.۸۱

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۸.۹۳

مشارکت سیاسی: ۶.۶۷

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۹.۷۱

۱۱- هلند ۸.۸۹

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۹.۲۹

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۸.۱۳

حقوق مدنی: ۹.۱۲

۹- سوئیس  ۹.۰۳

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۹.۲۹

مشارکت سیاسی: ۷.۷۸

فرهنگ سیاسی: ۹.۳۸

حقوق مدنی: ۹.۱۲

۹- فنلاند ۹.۰۳

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۸.۹۳

مشارکت سیاسی: ۷.۷۸

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۹.۷۱

۸- استرالیا ۹.۰۹

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۸.۹۳

مشارکت سیاسی: ۷.۷۸

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۱۰.۰۰

۷- کانادا ۹.۱۵

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۹.۶۴

مشارکت سیاسی: ۷.۷۸

فرهنگ سیاسی: ۸.۷۵

حقوق مدنی: ۱۰.۰۰

۶- ایرلند ۹.۱۵

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۷.۸۶

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۱۰.۰۰

حقوق مدنی: ۱۰.۰۰

۵ - دانمارک ۹.۲۲

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۹.۲۹

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۹.۳۸

حقوق مدنی: ۹.۱۲

  1. نیوزیلند ۹.۲۶

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۹.۲۹

مشارکت سیاسی: ۸.۸۹

فرهنگ سیاسی: ۸.۱۳

حقوق مدنی: ۱۰.۰۰

۳- سوئد ۹.۳۹

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۹.۵۸

عملکرد دولت: ۹.۶۴

مشارکت سیاسی: ۸.۳۳

فرهنگ سیاسی: ۱۰.۰۰

حقوق مدنی: ۹.۴۱

۲- ایسلند ۹.۵۸

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۹.۲۹

مشارکت سیاسی: ۸.۸۹

فرهنگ سیاسی: ۱۰.۰۰

حقوق مدنی: ۹.۷۱

۱- نروژ ۱۰

فرآیند انتخاباتی و پلورالیسم: ۱۰.۰۰

عملکرد دولت: ۹.۶۴

مشارکت سیاسی: ۱۰.۰۰

فرهنگ سیاسی: ۱۰.۰۰

حقوق مدنی: ۹.۷۱

مرگ دموکراسی در شیلی؛ تراژدی دیگری در 11 سپتامبر

در روز سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر، دکتر پیرشونک، از تراژدی دیگری در این روز خبر می‌دهد. در هفدهمین سالروز این حملات، درحالیکه ما سوگوار نزدیک به 3000 نفر از مردم هستیم، اتفاقات دیگری همزمان با این روز رخ داده است که آن را تحت الشعاع قرار داده است.

 

مرگ دموکراسی در شیلی؛ تراژدی دیگری در 11 سپتامبر

هزاران نفر با حضور در خیابان‌های سانتیاگو در شیلی، یاد کودتای ۱۹۷۳ را گرامی داشتند- ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

هزاران نفر با حضور در خیابان‌های سانتیاگو در شیلی، یاد کودتای ۱۹۷۳ را گرامی داشتند- ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

طبق گزارشی که در سال ۲۰۰۶ با عنوان جریان‌های تروریسم در جهان منتشر شد، یافته‌های بدست آمده از ۱۶ سازمان اطلاعاتی در آمریکا نشان می‌دهند که پس از جنگ عراق، تروریسم جهانی افزایش پیدا کرده است و حس همدردی‌ جهانی که در پی واقعه ۱۱ سپتامبر شکل گرفت جای خود را به عقاید و احساسات ضدغربی شدیدی داد. تاثیرات و نمودهای روانی حمله آمریکا به عراق را امروز می‌توان در دوران بزرگسالیِ کودکان یتیم یا کودکان قربانی جنگ عراق، افغانستان، لیبی یا دیگر کشورها مشاهده کرد.

درحالیکه جهان، ۱۱ سپتامبر را با عنوان حملات تروریستی به برج‌های دوقلو در آمریکا می‌شناسند، به ندرت کسانی هستند که این تاریخ را با عنوان کودتای ۱۹۷۳ به یاد می‌آورند؛ روزی که دموکراسی در آمریکای لاتین ضربه سختی خورد و روزی که رئیس جمهورِ با رای بالا انتخاب شده شیلی، در جریان کودتایی با پشتیبانی سازمان سیا کشته شد. واکنش ۲۸ سال پیش رئیس جمهور شیلی، دکتر سالوادور آلنده به حمله به دموکراسی در کشورش، از آسمان تا زمین با واکنش جورج بوش متفاوت بود. آلنده، تا پای جانش برای دموکراسی در کشورش جنگید.

 

بیشتر بخوانید:

 

آلنده به محض انتخاب شدن در انتخابات سال ۱۹۷۰، شروع به تغییر ساختار اقتصادی شیلی برای بهبود وضعیت اکثریت نابرخوردارِ این کشور کرد. او معادن مس شیلی را که در تملک آمریکا قرار داشت، ملی کرد و زمین‌هایی را در اختیار دهقانان بدون زمین قرار داد، دستمزد طبقات اجتماعی پایین را افزایش داد و کوشید تا جامعه عادلانه‌تری برپا کند. برنامه عظیم آلنده، خیلی زود او را در موقعیت چالش با طبقه حاکم شیلی و دولت آمریکا قرار داد. در نتیجه آمریکا، کودتایی به سرکردگی ژنرال پینوشه، رئیس نیروهای نظامی شیلی را حمایت کرد. روز ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۳ نیروهای پینوشه، سانتیاگو پایتخت این کشور را به تصرف خود درآوردند و صبح آن روز، با حمله به آلنده که تا لحظات آخر ایستادگی کرده بود، رئیس جمهور رسمی شیلی را از پای درآوردند. وقتی آلنده در برابر پیشنهاد نیروهای پینوشه قرار گرفت که در صورت خروج فوری از کشور، کاری به کار او ندارند پاسخ داد: «من با خیانتکاران معامله نمی‌کنم، و تو، ژنرال پینوشه، خائن هستی».

آلنده بعد از ساعت‌ها مقابله، تصمیم می‌گیرد که در حالیکه در محاصره نیروهای پینوشه قرار داشت، دست به خودکشی بزند. او یک دموکراسی‌خواه واقعی بود. مبارزه او که از سال‌ها پیش‌، در برابر دشمنان و مخالفان سرسخت طبقه کارگر در شیلی آغاز شده بود، در نهایت در مقابل نیروهای نظامی، در برابر فاشیسم به پایان رسید.

بیش از ۳۰۰۰ نفر در جریان سرکوب‌ها و اعدام‌های مخالفان حکومت جدیدِ پس از کودتا جان خود را از دست دادند و در طول حکومت ۱۷ ساله دیکتاتور پینوشه نزدیک به ۴۰ هزار نفر زندانی و شکنجه شدند.

متن زیر، آخرین سخنرانی آلنده برای مردم که کمی پیش از مرگش انجام شد:

کارگران کشور من، من به شیلی و سرنوشت آن باور دارم. شیلیایی های دیگری خواهند آمد و بر این دقایق تیره و تلخ، كه خیانت در كار اعمال خویش است، غلبه خواهند كرد. شما باید این را به دانید كه دیر یا زود، و خیلی زود خیابان های پهناور گشوده خواهند شد، تا در آن ها انسان های آزاد برای ساختن یك جامعه بهتر، رژه روند.
زنده باد شیلی! زنده باد ملت! زنده باد کارگران!

این، آخرین سخنان من است و اطمینان دارم که فداکاری‌های من بیهوده نخواهند بود، و اطمینان دارم، در این واپسین لحظات، که یک درس اخلاقی است که جنایت، بی‌رحمی و خیانت را به سزای خود می‌رساند.

آیا هیچ رهبر اروپایی یا آمریکای شمالی، به این شکل برای دموکراسی مبارزه می‌کند؟ آیا هیچکدام از آن‌ها حتی برای آرمان‌ها خود، زندگی‌اش را با قرار دادن خود در خط مقدم «مبارزه با تروریسم»، به خطر می‌اندازد؟

سایه میراث شوم پینوشه که هنوز هم بر سر شیلی است، تنها قطعه‌ای از موزائیک دیکتاتوری نظامی تحت حمایت آمریکا در آمریکای لاتین است.

دولت‌های دموکراتیک، با پیاده کردن مدل‌های اقتصادی نئولیبرال افراطی، یکی پس از دیگری کنار می‌روند. مدل‌هایی که از مکتب شیکاگو سرچشمه گرفته‌اند و با ایدئولوژی بازار آزاد میلتون فریدمن در پیوند است.

چند روز پیش، درست ۴۵ سال پس از کودتای ۱۹۷۳ راهپیمایی‌ای در سوگ قربانیان رژیم ۱۷ ساله پینوشه در سانتیاگو صورت گرفت. برخی از تظاهرکنندگان تصاویر افرادی را در دست داشتند که تحت فشار سازمان امنیتی رژیم قرار داشتند و مفقود شدند. تقریبا نیم قرن پس از آن، بسیاری از خانواده‌های شیلیایی هنوز هم در جست‌وجوی سرنخی درباره محل نگهداری یا کشته شدن عزیزانشان هستند؛ بیش از ۱۰۰۰ نفر در این رژیم ناپدید شدند.

درحالیکه تعداد کمی از اعضای سابق سازمان‌های اطلاعاتی دستگیر و زندانی شده‌اند، عده بیشتری از کسانی که در روزگار پینوشه مرتکب جرائمی شده بودند، از مجازات جان سالم به در بردند، و عفو و آزاد شدند. اتفاقی که باعث برانگیختن خشم کسانی می‌شود که برای رسیدن به حقیقت و عدالت تلاش می‌کنند.

خود پینوشه هم از اجرای عدالت گریخت و از ۱۶ ماه در لندن در حبس خانگی «رنج برد»، آن هم درحالیکه از حمایت‌های اخلاقی دوستش مارگارت تاچر بهره‌مند می‌شد. پس از این دوره کوتاه، پینوشه به شیلی بازگشت و سال‌های باقی مانده زندگی خود را در آرامش گذراند و بی‌آنکه بابت هیچ جرمی محکوم شود، درگذشت.

پینوشه یک نمونه نوعی، از دیکتاتوری بود که توسط قدرت‌های غربی حمایت می‌شد، کسی که تا ملت خود را برای بازار آزاد سرمایه‌داری فدا کرد، بی‌رحمی‌ها و خشونت‌هایش نادیده گرفته می‌شد.

منبع: rt.com

اوباما در آستانه کمپین انتخاباتی‌اش: وضعیت کاخ سفید خطرناک است!

رئیس جمهور پیشین آمریکا، باراک اوباما طی سخنرانی نادری، دونالد ترامپ را سرزنش کرد و گفت که شرایط کاخ سفید، «غیرعادی» و حتی «خطرناک» است. او این سخنان را در واکنش به گزارش نیویورک تایمز بیان کرد که نوشته بود، «مخالفت‌»های اعضای دولت بود که توانست جلوی بدترین تصمیمات ناگهانی رئیس جمهور ترامپ را بگیرد.

اوباما در آستانه کمپین انتخاباتی‌اش: وضعیت کاخ سفید خطرناک است!

باراک اوباما در آستانه کمپین انتخاباتی‌اش: وضعیت کاخ سفید خطرناک است!

باراک اوباما در آستانه کمپین انتخاباتی‌اش: وضعیت کاخ سفید خطرناک است!

باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا در سخنرانی خود در دانشگاه ایلینویز گفت:

جدا معتقدم که دموکراسی قرار نیست به این شکل پیش برود. مردم این افراد را انتخاب نکرده‌اند و آن‌ها هم پاسخگو نیستند. آن‌ها با ترفیع دادن به ۹۰ درصد کارکنان دیوانه این کاخ سفید، هیچ خدمتی به ما نمی‌کنند. آن هم کسانی که به ما می‌گویند نگران نباشید، ما بقیه ۱۰ درصد کارکنان را کنترل می‌کنیم. این عادی نیست. ما در شرایط  فوق العاده و خطرناکی قرار داریم.

اوباما مدتها است که از وارد شدن به جنجال‌های سیاسی هر روزه پرهیز می‌کند اما این اولین سخنرانی او بود که انتظار می‌رود در آینده ادامه داشته باشد. او در مراسمی که برای اعطای جایزه اخلاق در دولت به او ترتیب داده شده بود حاضر شد اما آنچه در سخنرانی خود بیان کرد، احتمالا در پیکارهای انتخاباتی آینده‌اش مورد استفاده قرار گیرد. اوباما قرار است روز شنبه از شهرهایی چون اوهایو، ایلینویز و پنسیلوانیا دیدن کند.

 

بیشتر بخوانید:

 

او در بخش دیگری از سخنانش گفته بود که ترامپ، «نشانه» شرایط سیاسی فعلی است و نه «علت» آن، و توضیح داد که «ترامپ فقط روی نفرت‌ پراکنی‌هایی سرمایه گذاری کرده که سیاستمداران سال‌ها از آن استفاده می‌کردند». او گفت که طی چند دهه اخیر، «سیاستِ جداسازی، نفرت‌افکنی و پارانویا، در حزب جمهوری خواه جا افتاده است». او ادامه داد که حملات ترامپ به رسانه‌ها، پیشتر به این شکل توسط ساکنان قبلی کاخ سفید تکرار نشده بود.

باراک اوباما ادامه داد:

لازم نیست که حتما دموکرات یا جمهوری خواه باشیم تا بگوییم که آزادی مطبوعات را فقط چون چیزهایی می‌گویند و منتشر می‌کنند که ما دوست نداریم، تهدید نمی‌کنیم. من بارها برای شبکه فاکس نیوز گلایه کردم اما هیچوقت نشنیدید که آن‌ها را به تعطیلی تهدید کنم یا دشمنان مردم بخوانمشان.

او در بخش دیگری از سخنانش درباره دونالد ترامپ گفت:

ما قرار است در مقابل قلدرها ایستادگی کنیم نه اینکه دنباله‌ روی آن‌ ها باشیم. ما قرار است در برابر تبعیض بایستیم و بی‌ شک قرار است آشکارا در مقابل کسانی که با نازی‌ ها همدلی می‌ کنند ایستادگی کنیم.

رئیس جمهور پیشین آمریکا بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به ترغیب و تشویق دانش آموزان به شرکت در انتخابات و رای دادن اختصاص داد. او گفت هرچقدر که سیاستمداران درباره هر انتخابات به گونه‌ای سخن می‌گویند که انگار مهم‌ترین اتفاق زندگی است، اما «این لحظه واقعا متفاوت است. ذینفعان، بسیار بیشتر هستند و پیامد کنار نشستنِ هرکدام از ما بسیار سنگین‌تر است».

منبع: variety.com

ترور رهبر شورشی طرفدار روسیه در یک انفجار

پس از آنکه جمعه شب، انفجاری در یک کافه در دونِتسک، شهر غربی اوکراین رخ داد و الکساندر زاخارچنکو، رهبر جدایی‌طلب در آن کشته شد، این شهر به حالت امنیتی درآمد. پس از اعلام وضعیت اضطراری، مقامات دونتسک تمام ورودی‌ها به این شهر را بستند و فعالیت مدارس را هم متوقف کردند.

ترور رهبر شورشی طرفدار روسیه در یک انفجار

زاخارچنکو در انفجار کشته شد

زاخارچنکو در انفجار کشته شد

بنابر گزارش‌های اولیه، زاخارچنکو که بعنوان پدرخوانده دیگر شورشی‌ها شناخته می‌شد، در حادثه انفجار یک کافه در بلوار پوشکین در مرکز این شهر کشته شد. عامل انفجار، وسیله‌ای بود که در این کافه جای گذاری شده بود. علاوه بر او، وزیر مالیات، یکی دیگر از رهبران جدایی طلبان نیز بدلیل مصدومیت شدید به بیمارستان منتقل شد.

زاخارچنکوی ۴۲ ساله، از سال ۲۰۱۴ رهبر جمهوری خلق مردم دونتسک (به هواداری از روسیه) بود و در غرب اکراین کشته شد؛ جایی که بسیاری معتقدند از زمان مبارزه میان جدایی طلبان طرفدار روسیه با طرفداران دولت اوکراین، بیش از ۱۰ هزار نفر در آن کشته شده‌اند.

اعضای ارشد جدایی طلبان ادعا می‌کنند که پس از این حادثه، فورا تعدادی از افراد وفادار به دولت اوکراین را دستگیر کرده اند. روسیه هم اعلام کرده است که دولت کیِف مسئول مرگ این رهبر شورشی‌ها است. پوتین او را «شجاع و ثابت‌قدم» خوانده است. یکی از سخنگویان کرملین نیز گفته است که دولت کیف با این کار نشان داد که برخلاف ادعای صلح‌طلبی‌اش، بدنبال یک «مبارزه خونین» است.

اما این تنها توضیحی نیست که می‌توان درباره این ترور ارائه کرد. در بازرسی اولیه، مواردی از جمله اختلافات داخلی، اختلاف بر سر پول نقد، و کار هدفمند سرویس‌های اطلاعاتی روسیه به چشم می‌خورد. در سال پنجم از درگیری میان دو کشور، آنچه یکی از ویژگی‌های دائمی این مبارزه محسوب می‌شود، جا به جایی میان جناح‌ها و نیروهای سیاسی جدایی طلب است.

از سوی دیگر، زاخارچنکو دشمنان بسیاری داشت ضمن اینکه هرجا خبر از پول بود، او هم حضور داشت. در ماه‌های اخیر نیز از مسکو گزارش‌هایی رسیده بود مبنی بر تلاش برای جایگزینی فردی قابل اعتمادتر با زاخارچنکو.

پس از اتهام روسیه به دولت کیف برای دست داشتن در این ترور، مقامات امنیتی و رسانه‌های اوکراین اعلام کردند که دولت این کشور هیچ دخالتی در حادثه انفجار کافه و کشته شدن زاخارچنکو نداشته و او با خودِ روس‌ها دچار مشکلاتی شده بود.  

یکی از مقامات ارشد دولت اوکراین گفته است:

ما جلوی تلاش سرویس‌های امنیتی روسیه برای از سر راه برداشتن یک چهره منفور را نمی‌گیریم...

منبع: rt.com

حذف اکانت‌های مرتبط با ایران توسط فیسبوک و توئیتر

فیسبوک و توئیتر گزارش دادند که در مبارزه با دستکاری‌‌های اطلاعاتی در اکانت‌های مرتبط با ایران موفق عمل کرده‌اند. هرچند این رسانه هیجان زده فرصت را از دست نداد و با اشاره‌ای به روسیه، این کشور را نیز هدف سرزنش خود و دیگر رسانه‌ها قرار داد.

حذف اکانت‌های مرتبط با ایران توسط فیسبوک و توئیتر

حذف اکانت‌های ایران توسط فیسبوک و توئیتر

حذف اکانت‌های ایرانی توسط فیسبوک و توئیتر

فیسبوک در یک مطلب طولانی در وبلاگ خود که شامل جزئیاتی درباره حرکات مشکوک اکانت‌های مرتبط با تهران می‌شد، نوشت:

ما ۶۵۲ صفحه، گروه و اکانت مرتبط با ایران را بدلیل رفتارهای مشکوک سازمان‌یافته که از طریق سرویس‌های اینترنتی در خاورمیانه، آمریکای لاتین، انگلیس و آمریکا افرادی را موردهدف قرار داده بودند، حذف کرده‌ایم.

شرکت فیسبوک تاکید کرد که این اقدام بدلیل توصیه شرکت فایر آی که در زمینه امنیت سایبری فعالیت می‌کند صورت گرفت؛ شرکتی که برای افشای «هکرهای روس» و تامین مالی مرکزِ پرحاشیه تحلیل سیاست‌های اروپایی شناخته شده است.

تقریبا همزمان، توئیتر هم اعلام کرد که «امروز ۲۸۴ اکانت توئیتر را بدلیل دستکاری‌های سازمان‌یافته معلق کردیم. براساس تحلیل‌های موجود، مبدا بسیاری از این اکانت‌ها ایران است».

این اخبار احتمالا چندان موردتوجه قرار نمی‌گرفتند اگر فیسبوک در پایان مطلب خود در وبلاگش، به نام روسیه اشاره نمی‌کرد:

در نهایت، ما صفحات، گروه‌ها و اکانت‌هایی را که طبق اعلام قبلی دولت آمریکا، به سرویس‌های اطلاعاتی ارتش روسیه متصل هستند، حذف کردیم.

این غول شبکه‌های اجتماعی، جملات بالا را با فونت بولد نوشته است و هیچ اطلاعات دقیقی درباره اینکه چه زمانی این اکانت‌ها و صفحات مسدود شدند، و چه کار اشتباهی انجام می‌دادند، ارائه نکرد.

فیسبوک فقط اعلام کرد که گفته می‌شود این اکانت‌ها «مرتبط با مرکز رسانه‌ای به نام داخل سوریه(inside Syria)» هستند که بر اساس شورای آتلانتیک، بازوی آکادمیک ناتو، «به تولید محتوا در حمایت از بشار اسد و روسیه» می‌پردازد.

فیسبوک هیچ اشاره‌ای که مبنی بر تلاش این اکانت‌ها برای تضعیف یا دخالت در انتخابات آمریکا باشد نکرد و تاکید کرد:

هنوز فعالیتی علیه دولت آمریکا در این اکانت‌ها یافت نشده است.

با اینحال، یک اشاره گذرا به روسیه و انتخابات‌های پیش روی آمریکا کافی بود تا سیل تیترها و خبرهایی که از حمله مجدد کرملین به دموکراسی آمریکایی ابراز نگرانی می‌کنند، جاری شود.

منبع: rt.com

ادعای بولتن: نه تنها روسیه بلکه چین، کره شمالی ممکن است انتخابات آمریکا را هدف قرار دهند!

جان بولتن مشاور امنیت ملی آمریکا، هشدار داد انتخابات میان دوره 2018 آمریکا ممکن است هدف روسیه، چین، کره شمالی و ایران قرار بگیرد.

ادعای بولتن: نه تنها روسیه بلکه چین، کره شمالی ممکن است انتخابات آمریکا را هدف قرار دهند!

جان بولتن گفت چین ، کره شمالی و ایران ممکن است انتخابات امریکا را هدف قرار دهند

جان بولتن گفت چین ، کره شمالی و ایران ممکن است انتخابات امریکا را هدف قرار دهند

بولتن در حالی این ادعا را مطرح کرد که هیچ سند و مدرکی در این باره ندارد.

بولتن روز یکشنبه در مصاحبه ای گفت:

به طور قطع می توانم بگویم که مداخلات چین، ایران و کره شمالی برای امنیت ملی آمریکا یک هشدار محسوب می شود و ما سعی در متوقف کردن این مداخلات داریم.

جان بولتن زمانی این اظهارات را مطرح کرد که از او درباره توئیت ترامپ و احمق خطاب کردن روس ها سوال شد و او گفت مداخله در انتخابات آمریکا می تواند از جانب چین هم باشد. او به تاثیرات چین در انتخابات گذشته آمریکا اشاره کرد و گفت ۴ کشور نامبرده در این امر برای آمریکا نوعی خطر محسوب می شوند. او گفت:

من درباره آنچه دیده یا ندیده ام اظهار نظر نمی کنم. فقط این را می دانم که در انتخابات ۲۰۱۸ که پیش روست باید مراقب این ۴ کشور بود.

با نزدیک شدن به انتخابات میان دوره در ماه نوامبر، نگرانی ها از دخالت کشورهای خارجی در امریکا افزایش یافته است.در ماه جاری، دان کوت رئیس ستاد ملی آمریکا گفت با اینکه هنوز روسیه کمپینی برای تخریب انتخابات تشکیل نداده است اما فاصله کمی تا تاثیر گذاشتن بر نتایج دارد.

برخی از سیاستمداران از قبل متقاعد شده اند که روسیه در انتخابات نقش دارد. مثلا آلیسا میلانو قبلا نیز روسیه را به شکست حزب دموکرات در اوهایو متهم کرده است. این در حالی است که بیل نلسون، سناتور دموکرات از نفوذ روسیه در بخش‌های مشخصی از فلوریدا د رانتخابات میان دوره خبر داد. مسئولین امنیتی هیچ گونه مدرکی در این باره پیدا نکردند.

با اینکه روسیه در این زمینه مرکز توجه است، اما چند کشور دیگر نیز به عنوان مداخله کننده در امور انتخاباتی آمریکا مد نظر قرار گرفته‌اند. ایران و کره شمالی به‌طور مکرر به تلاش در جهت تغییر انتخاباتی آمریکا متهم شده‌اند. تهران به سرقت اطلاعات و ارتش هکری پیونگ یانگ نیز به انجام اموری در این زمینه متهم هستند. کره شمالی رسما به حمله نرم افزاری WannaCry متهم شده است.

ترس از حملات این چنینی از جانب چین نیز در آمریکا وجو دارد، به‌طوریکه بسیاری از سیاستمداران آمریکایی معتقدند که چین یک استراتژی بلند مدت دارد تا به جای آمریکا، قدرتمندترین و موثرترین کشور جهان شود و ممکن است به سادگی به واشنگتن آسیب برساند.

علی‌رغم اعتقاد سیاستمداران ترس از چین مسئله‌ای است که طی سال‌های گذشته توسط ارتش آمریکا خنثی شده است. ارزیابی سالانه پنتاگون از قابلیت‌های نظامی چین این هفته منتشر شد. نیروی هوایی چین با سرعت زیادی در حال گسترش است و درحال تقویت به‌منظور مقابله با آمریکا و سایر اهدافش است، علاوه بر این بر اساس گزارش‌های منتشر شده چین تسلیحات موشکی، لیزرها. ربات‌های فضایی خود را پیشرفت داده است تا ماهواره‌های آمریکایی را در فضا هدف قرار دهد.

منبع: rt.com


رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟