گوش به زنگگوش به زنگ

سناریوهای احتمالی فروپاشی سلطنت آل سعود


در یک تحقیق انجام شده در دانشگاه تل آویو؛ اسرائیل در صورت نابودی سلسله آل سعود، به لحاظ سیاسی و اقتصادی  لطمه های جدی خواهد دید.

سناریوهای احتمالی فروپاشی سلطنت آل سعود.jpg

سناریوهای احتمالی فروپاشی سلطنت آل سعود

در یک تحقیق که توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل در دانشگاه تلآویو انجام شد؛ با در نظر گرفتن سناریوهای احتمالی فروپاشی سلطنت آل سعود، رژیم صهیونیستی این سناریو را کودتای خاموش توصیف کرد.

شکست سنگین در یمن و همچنین ناکارامدی در قضیه قطر همه حکایت از بی کفایتی ولیعهد عربستان در مدیریت بحران های پیش روی عربستان دارد.

مطمئنا بزرگترین لطمه به پادشاهی بن سلمان اینست که او نمی تواند به اهداف سال ۲۰۳۰ که قول داده است، دست یابد. بحران اقتصادی و اجتماعی منجر به ایجاد اختلالات و اختلافات زیادی در بین شاهزاده ها و مردم خواهد شد.

یکی از سناریوهای ممکن در این تحقیق، کودتای خاموش یا یک کودتای نظامی مستقیم علیه سلطنت سلیمان است. اما سناریوی دیگر، تظاهرات عمومی و گستره  در عربستان سعودی پیش بینی شده است.

اگر همه این صحنه ها اتفاق بیفتد، رژیم اسرائیل بزرگترین آسیب را متحمل خواهد شد. اسراییل که سعی دارد جبهه عربی را علیه ایران با رژیم سعودی تقویت کند، در صورت نابودی سلسله آل سعود، به شدت، به لحاظ سیاسی و اقتصادی تضعیف خواهد شد.