گوش به زنگگوش به زنگ

امضای بودجه 400 میلیارد دلاری ایالات متحده توسط ترامپ


ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه بودجه 400 میلیارد دلاری ایالات متحده را که از جانب هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره به تصویب رسیده بود، امضا کرد.

امضای بودجه ۴۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده توسط ترامپ.jpg

امضای بودجه ۴۰۰ میلیارد دلاری ایالات متحده توسط ترامپ

ترامپ از طریق حساب توییتری خود اعلام کرد: با امضای این برنامه بودجه به کلیه حکومت های فدارل تا ۲۳ مارس تکلیف شده است که بر پایه این برنامه بودجه موقت، هزینه های مالی ایالات مربوطه خود را سازماندهی و مدیریت کنند. ترامپ ابراز امیدواری کرد، با برنامه بودجه که از نیمه شب گذشته با امضای وی به صورت قانون درآمد، بحران بودجه ایالات فدرال حل خواهد شد.

طبق این برنامه کلیه محدودیت های حکومت های فدرال در زمینه تنظیم هزینه ها و اختصاص بودجه به مدت ۲ سال برداشته شده و باز پرداخت بدهی های دولت فدرال تا پایان مارس ۲۰۱۹ به تعویق افتاده است. با امضای این برنامه بودجه موقت شش هفته ای، مجلس سنا از نیمه شب گذشته اختیارات دولت فدرال را از دست داد.

این لایحه که به تصویب مجلس نمایندگان رسیده بود، در حدود ساعت ۵:۴۰ بعد از ظهر به وقت واشنگتن، با امضای رئیس جمهور  ایالات متحده، دونالد ترامپ، به صورت قانون در آمد.

طبق قوانین ایالات متحده، اگر کنگره در تاریخ ۱ اکتبر بودجه دائمی را برای سال مالی که ۳۰ سپتامبر پایان می یابد، تأیید کند، باید اجرای تمامی بودجه های موقت متوقف شوند. برنامه بودجه ایالات متحده بعد از تصویب مجلس سنا باید به تصوب مجلس نمایندگان نیز برسد. در صورت عدم تصویب بودجه موقت اختیارات اجرای برنامه بودجه از دولت فدرال گرفته می شود. به عبارت دیگر، در این حالت، دولت فدرال که برای بیش از ۳۲۰ میلیون نفر هزینه های خدماتی ارائه می دهد، تمام فعالیت های خارج از خدمات حیاتی را متوقف می کند.