گوش به زنگگوش به زنگ

کمک ایران به افغانستان در مبارزه با مواد مخدر


با اینکه کشت، تولید، قاچاق و مصرف مواد مخدر در افغانستان غیرقانونی است، با این حال در مناطقی که بی ثباتی زیاد است و نهادهای دولتی ضعیف هستند، حدود 90 درصد کشت خشخاش غیرقانونی در آن انجام می شود.

کمک ایران به افغانستان در مبارزه با مواد مخدر .jpg

کمک ایران به افغانستان در مبارزه با مواد مخدر

دفتر جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان تخمین می زنند که ۲۲۴۰۰۰ هکتار تریاک در سال ۲۰۱۴ در افغانستان کشت می شود و مجموع تولیدات آن ۶۴۰۰ تن تریاک خام است. این نشان دهنده افزایش هفت درصد کشت و افزایشی ۱۷ درصدی تولید تریاک از سال ۲۰۱۳ است.

قاچاقچیان سلاح، کمک های مالی و سایر حمایت های مادی را برای شورش ها در اختیار محافظت از مسیرهای تجارت مواد مخدر، بسترها، آزمایشگاه ها و سازمان های قاچاق قرار می دهند. برخی از فرماندهان شورشی به طور مستقیم به قاچاق مواد مخدر مشغول هستند تا هزینه های عملیات خود را تامین کنند. با این وجود، قاچاق مواد مخدر به مناطق تحت کنترل شورشیان و تجارت مواد مخدر محدود نمی شود و مدیریت دولت و حاکمیت قانون را در سراسر کشور تضعیف می کند.

تجارت مواد مخدر در افغانستان بسیار رشد کرده است. افغانستان عمیقا در هر جنبه ای از چرخه تولید مواد مخدر، از کشت تا تولید هروئین و مصرف، دخیل است. قاچاقچیان مواد مخدر در همه انواع مواد مخدر، از جمله مواد خام تهیه شده برای پایه مورفین،  نیمه تصفیه شده و هروئین تصفیه شده تجارت می کنند.

افغانستان شدیدا به کمک جامعه بین المللی برای اجرای استراتژی ملی مبارزه با مواد مخدر تلاش می کند. از میان کشورهای همسایه، ایران یکی از مهمترین حامیان افغانستان در مبارزه با مواد مخدر است. افغانستان از لحاظ سیاسی شرایط خوبی ندارد و کشورهای منطقه بیشتر توان مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر دارند."

تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان غیرقابل تفکیک است و مناطق تحت کنترل شورشیان در افغانستان بهترین مکان برای قاچاقچیان مواد مخدر است. گروه های تروریستی درآمد بیشتری از تجارت مواد مخدر دارند. همانطور که سازمان ملل گزارش داده است درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر در افغانستان حدود ۷۰ میلیارد دلار است.

حمایت منطقه ای می تواند برای افغانستان در مبارزه با مواد مخدر سودمند باشد. علیرغم ایران به طور فعالانه در کنار مناطق مرزی افغانستان برای مبارزه با گروه های مواد مخدر و قاچاقچیان همکاری کرده است. به همین دلیل شرایط در مناطق مرزی با ایران بسیار بهتر است با این حال، از جانب پاکستان تلاش های واقعی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان انجام نمی شود.

طبق گزارش سازمان ملل متحد، مسیرهای  بالکان و شمال مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر و هروئین است که افغانستان را به بازارهای بزرگ فدراسیون روسیه و اروپای غربی متصل می کند. مسیر بالکان، شامل جمهوری اسلامی ایران (اغلب از طریق پاکستان)، ترکیه، یونان، بلغارستان تا سراسر اروپای جنوب شرقی واروپای غربی است که ارزش بازار سالانه آن حدود ۲۰ میلیارد دلار می باشد. مسیر شمال نیز عمدتا از طریق تاجیکستان و قرقیزستان (یا ازبکستان یا ترکمنستان) به قزاقستان و فدراسیون روسیه منتهی می شود. اندازه این بازار حدود ۱۳ میلیارد دلار در سال تخمین زده شده است.