گوش به زنگگوش به زنگ

کوچک کردن بشقاب کمکی به لاغری تان نمی کند!


درباره موضوع کاهش وزن، یك مطالعه جدید پیشنهاد می دهد كه سایز بشقاب تفاوتی ایجاد نمی كند چرا كه زمانی كه شما گرسنه هستید یا هنوز غذا نخورده اید، سرو غذا چه در بشقاب كوچكتر و پرتر یا در بشقاب بزرگتری كه فضای خالی بیشتری دارد، تفاوتی نمی كند.

چگونه وزن كم كنیم: این مطالعه پیشنهاد می دهد كه زمانیكه مردم گرسنه هستند به خصوص زمان رژیم غذایی ، آن ها كمتر تمایل به گول خوردن با سایز بشقاب دارند و بیشتر به این تمایل دارند كه متوجه شوند كمتر غذا می خورند.

چگونه وزن كم كنیم: این مطالعه پیشنهاد می دهد كه زمانیكه مردم گرسنه هستند به خصوص زمان رژیم غذایی ، آن ها كمتر تمایل به گول خوردن با سایز بشقاب دارند و بیشتر به این تمایل دارند كه متوجه شوند كمتر غذا می خورند.

اگر شما فكر می كنید سرو غذا در بشقاب كوچكتر می تواند مغز شما را برای كمتر خوردن گول بزند، لازم است دوباره فكر كنید.

براساس یك مطالعه، وقتی افراد از غذا محروم باشند، بیشتر احتمال دارد كه به سایز دقیق یك پرس غذا توجه كنند، صرف نظر از اینكه این غذا چگونه سرو می شود.

مطالعه جدید حقه محبوب در رژیم غذایی كه بر اساس تصور دلبوف كه انتظار دارد افراد بر حسب قرار گرفتن در معرض یك شئ بزرگتر یا كوچكتر برداشت متفاوتی از سایز خواهند داشت را زیر سوال می برد.

تزوی گانل از دانشگاه بن گوریون(BGU) در مقاله ای كه در نشریه ی اشتها به چاپ رسید، گفت:

سایز بشقاب به اندازه ای كه ما فكر می كنیم تاثیر ندارد. حتی اگر شما گرسنه باشید و غذایی نخورده و در تلاش برای كاهش پرس غذای مصرفی باشید، سرو غذا چه در یك بشقاب كوچك پرتر یا یك بشقاب بزرگ با فضای خالی بیشتر یكسان به نظر می رسد.

مطالعه بر چگونگی اثرگذاری محرومیت غذایی بر درك از غذاها از جنبه های مختلف اثر دارد، محققان دریافتند كه افرادی كه برای حداقل سه ساعت چیزی نخورده اند نسبت به افرادی كه اخیرا غذا خورده بودند بیشتر تمایل به توجه به اندازه پیتزا در ظروف بزرگتر یا كوچكتر داشتند. با این حال این موضوع زمانی كاربرد داشت كه در مورد غذا بحث شود. زمانیكه از این دو گروه خواسته شد كه سایز دایره های سیاهی كه در میان دایره های با اندازه مختلف جاسازی شده بودند را تشكیل دهند هر دو دقت مشابهی داشتند!

منبع: hindustantimes.com