گوش به زنگگوش به زنگ

تاثیر فعالیت بدنی در خلق و خو


در یک پژوهش اعلام شد که فعالیت بدنی بالا می تواند در خلق و خو تاثیر مثبتی داشته باشد؛ افراد هر چه قدر فعالیت بدنی بیشتری داشته باشند، به همان میزان خلق و خوی شادتر و سطح انرژی بالاتری خواهند داشت.

تاثیر فعالیت بدنی در خلق و خو

فعالیت بدنی بالا مساوی با زندگی شادتر

به گزارش تلکسیران، در این پژوهشی که انجام پذیرفته است؛ این اثر مثبت فعالیت بدنی بر خلق و خو، حتی برای افرادی که مبتلا به اختلال افسردگی دو قطبی بوند نیز تاثیر گذار بود.

برای شروع، محققان ۲۴۲ نفر را انتخاب کردند که دو هفته متوالی به صورت روزانه به ورزش کردن می پرداختند؛ سن آن ها از ۱۵ تا ۸۴ سال بود و میانگین سنی این جمعیت حدود ۴۸ سال بود. از این جمعیت ۱۵۰ نفر زن و ۹۲ مرد بودند. در این نمونه، ۵۴ نفر نیز مبتلا به اختلال دو قطبی بودند. این افراد صبح ها به فعالیت بدنی می پرداختند و بوسیله یک گوشی هوشمند که به همه آن ها داده شده بود، میزان فعالیت بدنی آن ها در طول روز اندازه گیری می شد.

میزان سطح انرژی و خلق و خوی افراد بوسیله متغیری که بر روی گوشی نصب بود اندازه گیری می شد؛ بالاترین سطح خلق و خو با کلمه خیلی خوشحال و پایین ترین سطح خلق و خو با کلمه خیلی ناراحت نشان داده می شد. پایین ترین سطح انرژی نیز از طریق کلمه خیلی خسته و بالاترین نیز بسیار با انرژی بود. وادیم ژیپونیکوف که در این پژوهش مشارکت داشت، درباره این تحقیق گفت:

سیستم های تنظیم خواب، فعالیت های حرکتی و خلق و خو هرکدام در طول پژوهش به صورت مستقل مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند.

نتیج این پژوهش نشان داد افرادی که به طور منظم فعالیت بدنی دارند، در طول روز و روز های آینده، از نظر خلق و خو و سطح انرژی در سطح بالایی قرار دارند. به همین ترتیب، فردی که سطح انرژی بالایی داشته باشد، فعالیت بدنی بیشتری برای روز های آینده خواهد داشت و طبیعتا خلق و خوی بهتری نیز دارد. همچنین فعالیت بدنی بیشتر در آن روز با خواب کمتر و به موقع بیدار شدن در روز بعد مرتبط بود. خواب بیشتر نیز با فعالیت کمتر در هنگام صبح همراه بود و در نتیجه فرد انرژی کمتری در طول روز داشت. افرادی که مبتلا به اختلال دو قطبی هستند، باید میزان خواب، فعالیت و انرژی آن ها در طول روز های مختلف اندازه گیری شود؛ امری که در این پژوهش نیز انجام پذیرفت و نتایج مثبتی برای این گروه در پی داشت.

 

بیشتر بخوانید:

 

منبع: Business-standard.com