گوش به زنگگوش به زنگ

افسردگی و اضطراب در میانسالی باعث سكته مغزی می شود


طبق یك مطالعه  جدید: احتمال افزایش بیماری های قلبی_عروقی(CVD) در بزرگسالانی كه افسردگی و اضطراب را تجربه می كنند، بیشتر است.

ارتباط استرس و اضطراب با حمله قلبی و سکته مغزی

ارتباط استرس و اضطراب با حمله قلبی و سکته مغزی

یافته های منتشر شده در مجله سیرکولیشن(circulation) حاكی از این است كه كیفیت و نتایج آماری بیماری های قلبی و عروقی نشان می دهند كه پریشانی روانشناختی بالا با افزایش ۴۴ درصدی ریسك سكته مغزی در زنان همراه است.

كارولین جكسون، از دانشگاه ادینبورگ گفت:

تیم تحقیقاتی ما همچنین دریافتند كه در مردان ۴۵ تا ۷۹ ساله، پریشانی روانشناختی بالا یا بسیار بالا با افزایش ۳۰ درصدی ریسك حمله ی قلبی و با درصد كمتر در افراد ۸۰ سال به بالا همراه است. در حالیكه این فاكتورها ممكن است برخی از خطرات افزایش یافته را توضیح دهند، به نظر نمی رسد كه به عنوان فاكتور خطر برای همه ی موارد به شمار روند و این مسئله نشان دهنده ی این است كه سایر مكانیسم ها احتمالا مهم هستند.

در این مطالعه تیم ۲۲۱۶۷۷ نفری از استرالیا شركت داشتند كه حمله ی قلبی یا سكته مغزی را در شروع مطالعه تجربه نكرده بودند. محققان با توجه به مقیاس استاندارد پریشانی روانشناختی كه از مردم می خواهد سطح خود را ارزیابی كنند، میزان پریشانی روانشناختی را به كم، متوسط و زیاد/ خیلی زیاد دسته بندی كردند.

 

سوالاتی كه در نظر سنجی ۱۰ ساله مطرح شدند عبارتند از:

چند وقت یكبار شما بدون هیچ دلیلی احساس خستگی می كنید؟

چند وقت یكبار احساس غم می كنید و چیزی نمی تواند شما را خوشحال كند؟

چند وقت یكبار شما احساس ناراحتی یا بی حوصلگی میكنید؟

 

از شركت كنندگان، ۱۰۲۰۳۹ مرد( به طور متوسط ۶۲ سال) و ۱۱۹۶۳۸ زن( به طور متوسط ۶۰ سال)، تیم تحقیقاتی دریافتند كه ۱۶ درصد با افسردگی متوسط و ۳/۷ درصد دارای پریشانی روانشناختی بالا یا خیلی بالا گزارش شدند. در طول پیگیری ۴ ساله، ۴۵۷۳ سكته قلبی و ۲۴۲۱ سكته مغزی اتفاق افتاد!

به عقیده محققان:

خطر كلی پیشرفت یك بیماری در دوره ی زمانی خاص، از جمله بیماری قلبی و سكته مغزی با هر سطحی از پریشانی روانشناختی بالا می رود.

همچنین:

ارتباط میان پریشانی روانشناختی و افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی حتی پس از حساب كردن رفتار های روش زندگی(سیگار كشیدن، مصرف الكل وعادات غذایی) و تاریخچه بیماری وجود دارد.

منبع: hindustantimes.com