گوش به زنگگوش به زنگ

در روزهای آلوده و مسیرهای پرترافیک از دوچرخه استفاده کنید!


مطالعات جدید انجام گرفته در لندن نشان می دهد که مردم در ماشین ها و اتوبوس ها، بیشتر از دوچرخه سوارها و افراد پیاده در مراکز پرتردد شهری در معرض هوای سمی قرار می گیرند! این مطالعات می گوید آلودگی هوا در خودروها به حدی به سطوح بالا می رسد که خودروها را به جعبه های ای از گازهای سمی تبدیل می کند.

در روزهای آلوده و مسیرهای پرترافیک از دوچرخه استفاده کنید

در روزهای آلوده و مسیرهای پرترافیک از دوچرخه استفاده کنید

به گزارش تلکسیران، شاید به نظر شما هم، استفاده از ماشین یا اتوبوس و وسایل نقلیه سرپوشیده، راه حل درستی به جهت جلوگیری از نفوذ ذرات معلق و آلودگی هوا به بدنتان باشد. احتمالا هم ترجیح دهید که از ماشین یا اتوبوس برای رسیدن به محل کار یا هر جای دیگری استفاده کنید. اما جدیدترین تحقیقات منتشر شده از سوی گاردین حرف دیگری می زند:

 مطالعات جدید انجام گرفته در لندن نشان می دهد که مردم در ماشین ها و اتوبوس ها، بیشتر از دوچرخه سوارها و افراد پیاده در مراکز پرتردد شهری در معرض هوای سمی قرار می گیرند! این مطالعات می گوید آلودگی هوا در خودروها به حدی به سطوح بالا می رسد که خودروها را به جعبه های از گازهای سمی تبدیل می کند.

متخصصان به والدین توصیه می کنند وقتی می خواهند کودکان خود را به مدرسه ببرند، بجای ماشین از کالسکه استفاده کنند تا کمتر در معرض گازهای سمی قرار بگیرند.

این تحقیق از تجهیزات دقیق اندازه گیری آلودگی هوا استفاده کرد و یک مسیر ۴ کیلومتری به سمت مرکز شهر لندن را به عنوان مسیر هدف انتخاب کرد. تمامی شرکت کنندگان در تحقیق در زمان معینی مسیر ۴ کیلومتری را با ماشین، دوچرخه و اتوبوس طی کردند و جالب است که دوچرخه سواران با نصف زمانی که اتوبوس ها و ماشین ها صرف جابه جایی کردند، به مقصد رسیدند.

دوچرخه سواران در معرض ۱۲ میلیون ذره آلوده در مسیر حرکتشان قرار گرفتند که نصف میزان ذرات جذب شده توسط اتوبوس سوارها و ماشین سوارها بود.

دوچرخه سواران در طول حرکت سریعتر نفس می کشند که باعث می شود ذرات بیشتری را نسبت به افراد در وسایل نقلیه موتوری جذب کنند، اما در مسیرهایی با ترافیک روان و آهسته، ماشین ها و اتوبوس ها در ابری از آلودگی گرفتار می شوند، اما شرایط برای دوچرخه سواران بهتر است.

 در مسیرهای پرتردد، دوچرخه سوار کمترین میزان ذرات استنشاقی را دریافت می کنند. مسیرهای دوچرخه، علاوه بر کاهش بار آلودگی بر روی فرد، ابر ترافیکی برای شهر را نیز کاهش می دهند.

 

بیشتر بخوانید:

 

منبع: theguardian.com