اخبار ویدئویی

19/10/1396 03:21:58 ق.ظ تعداد بازدید : 29 تغییر سایز فونت

اخبار ویدئویی هم مانند اخبار تصویری بسیار پرطرفدار و جذاب می باشد که کاربران روانه محتوا خبری خود را از درون این ویدئو ها استخراج و تحلیل میکنند.

اخبار ویدئویی.jpg

اخبار ویدئویی جز تاثیرگذار ترین محتوای اینترنتی می باشد که کاربران خاص خودر را در تمام وب سایت های خبری و سرگر می دارد.

اخبار ویدئویی بیشتر از گزارشات تصویری خبرگزاری ها تولید میشود که تلکسیران با جمع آوری اخبار ویدئویی 30 خبرگزاری داخلی و خارجی برای کاربران امکان بازدید را محیا میسازد.

اخبار ویدئویی تلکسیران روزانه بالغ بر 150 فیلم را بارگذاری کرده و در مقابل نگاه کاربران قرار میدهد تا از  این طریق بتواند در جریان اخبار روز ایران و جهان قرار گیرد.

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید