گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار فرهنگی


اخبار فرهنگی مجموعه بسیار گسترده ایی از علم ها ، عقاید ، سبک ها، قوانین، وجنات ، عادات و هرچه که انسان به عنوان عضوی از جامعه خویش تاثیر می‌گیرد تعریف می‌شود

اخبار فرهنگی.jpg

اخبار فرهنگی مجموعه بسیار گسترده ایی از علم ها ، عقاید ، سبک ها، قوانین، وجنات ، عادات و هرچه که انسان به عنوان عضوی از جامعه خویش تاثیر می‌گیرد تعریف می‌شود. هر جایی از هر کشوری می‌تواند فرهنگی متفاوتی با دیگر مناطق آن کشور داشته باشد. فرهنگ به وسیله? آموزش، به نسل های بعدی منتقل می‌شود؛ در حالی که ژنتیک به وسیله? وراثت منتقل می‌شودواژه? «فرهنگ» از دو واژه? «فر» و «هنگ» به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت و آداب و رسوم تعریف شده است. واژه? فرهنگ در پهلوی ساسانی به صورت «فره هنگ» آمده‌است که از دو جزء «فره» به معنای پیش و فرا؛ و «هنگ» به معنای کشیدن و راندن، ساخته شده‌است. در نتیجه «فرهنگ» به معنای پیش‌کشیدن و فراکشیدن است. به همین سبب است که در فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند.

در گذشته اعتقاد فارسی‌زبانان بر این بود که تا بدون فرهنگ آدمی نمی‌تواند قدمی مثبت در زندگی بردارد. از همین روست که فردوسی فرهنگ را برتر از گوهر و نژاد می‌داند. نزد اروپاییان تعریف واژه? فرهنگ پیشینه‌ ای درازدامن دارد. در ادبیات اروپایی نزدیک به دویست تعریف از فرهنگ می‌توان یافت که نشان از اهمیت فرهنگ در این جوامع دارد. آن‌ها فرهنگ را از دیدگاه‌های گوناگون، از جمله دیدگاه اجتماعی، دینی و حتی اقتصادی بررسی کرده‌اند و دریافته‌اند که فرهنگ بر تمام اجزاء زندگی آدمی تأثیرگذار است.

دانش?باورها?اخلاق و هنر از اجرا اصلی سازنده فرهنگ‌ها هستند. بخشی از فرهنگ را هم سنت‌ها و مراسم می‌سازند. سنت‌ها تفکر و باوری‌اند که برخوردار از آدابی تکرارشونده‌اند. به سخن دیگر، آیین‌ها و سنت‌ها اعمالی تکراری پیرامون فرهنگ‌اند. همین فرهنگ است که مرزهای یک جامعه و باورهای مردمان آن را مشخص می‌کند و هویت آنان را شکل می‌دهد و می‌سازد.

دراین خصوص اخبار فرهنگی که با داشتن المان های ذکر شده تولید شده و دربین کشورها و مناطق دیگر نمایش داده میشود تا مردم هر نقطه از کره زمین با مردمان و اداب و سنت های مراکز دیگر اشنا میشوند.

اخبار فرهنگی تلکسیران برگرفته از اخبار فرهنگی ۱۲۰ خبرگزاری داخلی و خارجی است که به راحتی به کاربر این امکان را میدهد تا با خواندن اخبارفرهنگی وب سایت با این اطلاعات اشنا شوند.