اخبار تصویری :مطالب روز - تلکسیران
گوش به زنگگوش به زنگ

اخبار تصویری


اخبار تصویری یکی از محبوب ترین نوع رسانه است که کاربران با آن بسیار ارتباط برقرار میکنند

اخبار تصویری.jpg

اخبار تصویری یکی از محبوب ترین نوع رسانه است که کاربران با آن بسیار ارتباط برقرار میکنند، اخبار تصویری به معنی این است که از وقایع و اتفافات روز عکس برداری شده و در قالب گالری نام گذاری میشود که کاربر با دیدن عکس از زاویه های مختلف میتواند از ان واقعه را درک درستی پیدا کند.

اخبار تصویری جز محتوایی می باشد که در دنیا بسیار طرفدار داشته و وب سایت ها و نرم افزارهای موبایل محتوای تصویری را در به روز ترین حالت خود نگه داشته تا کاربران خود را از دست ندهند.

اخبار تصویری یکی از بهترین نوع محتوا می باشد که به نوعی کاربران در تمامی وب سایت ها متقاضی بیشتری دارد.

اخبار تصویری تلکسیران متشکل از احبار تصویری ورزشی،سیاسی،گردشگری،اقتصادی،خودرو و غیره می باشد.

اخبار تصویری تلکسیران روزانه بالغ بر ۳۰۰ گالری عکس  را بارگذاری کرده و در مقابل نگاه کاربران قرار میدهد تا از  این طریق بتواند در جریان اخبار روز ایران و جهان قرار گیرد.