گوش به زنگگوش به زنگ

بهترین کشورها برای تجارت در سال 2019 کدامند؟ صعود سرمایه گذاری در بریتانیا و سقوط در آمریکا!


بریتانیا، با وجود افزایش تنشها بر سر توافقنامه برگزیت و چالش های خروج این کشور از اتحادیه اروپا که تنش هایی را در شرایط اقتصادی و نرخ سهام این کشور در هفته های گذشته ایجاد کرده، در بالای این لیست و به عنوان بهترین کشور برای سرمایه گذاری در سال 2019 از سوی مجله فوربز انتخاب شده است.

بهترین کشورها برای تجارت در سال ۲۰۱۹ کدامند

بهترین کشورها برای تجارت در سال ۲۰۱۹ کدامند

به گزارش تلکسیران، مجله فوربز، یکی از معروفترین مجله های اقتصادی جهان و آمریکا، لیستی از بهترین کشورها برای تجارت در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است. در لیست منتشر شده انگلیس، با وجود افزایش تنشها بر سر توافقنامه برگزیت و خروج این کشور از اتحادیه اروپا که تنش هایی را در شرایط اقتصادی و نرخ سهام این کشور در هفته های گذشته ایجاد کرده، در بالای این لیست و به عنوان بهترین کشور برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۹ انتخاب شده است.

به گفت تحلیلگر مجله فوربز، اقتصاد بریتانیا یک اقتصاد جهانی است که بیشتر از تمامی کشورها در زمینه تجارت، سرمایه گذاری، جریان سرمایه و اخیرا مهاجرت باز است. مجله فوربز در این گزارش از ۱۵ متریک استفاده کرده که در آن انگلیس تنها کشوری است که بیش از ۳۰ امتیاز در میان معیارهای ۱۵ تایی را به دست آورده است.

 پس از آن سوئد، با ۵۳۶ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رده دوم این لیست قرار گرفته است. اقتصاد صادراتی سوئد، فعالیت بالا در حوزه استارت آپ ها، فساد کم و رعایت حقوق مالکیت، از شاخص های برجسته این کشور است که سرمایه گذاری در آن را تسهیل می کند.

هنگ کنگ از آسیا با ۳۴۱ میلییارد دلار تولید ناخالص داخلی در رده سوم این لیست قرار دارد.

 هلند، نیوزلند، کانادا، دانمارک، سنگاپور،  استرالیا و سوئیس در رده های بعدی این لیست قرار دارند.

آمریکا با کاهش فاحش در لیست منتشر شده از سوی مجله فربز، در رده ۱۷ ام کشورهای امن برای سرمایه گذاری و تجارت معرفی شده است. یک یاز دلایلی کاهش سرمایه گذاری در آمریکا را مشکل صدور ویزا و قوانین مهاجرتی جدید ترامپ اعلام کرده که یک بازدارنده عمده در محیط کسب و کار است.

 

منبع: forbes.com