گوش به زنگگوش به زنگ

21 ترکیه میلیارد دلار کمک های پشتیبانی توسعه به 170 کشور از جانب ترکیه


براساس اطلاعات اداره کمک های توسعه ای ترکیه، ترکیه از سال 2010 تا سال 2016، کمک های توسعه ای (ODA) را به ارزش 21 میلیارد دلار به 170 کشور انجام داده است.

۲۱ ترکیه میلیارد دلار کمک های پشتیبانی توسعه به ۱۷۰ کشور از جانب ترکیه.jpg

۲۱ ترکیه میلیارد دلار کمک های پشتیبانی توسعه به ۱۷۰ کشور از جانب ترکیه

آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (T?KA) گفت: "۶۲ درصد از ODA ترکیه برای سوریه تامین شده است، در حالی که آفریقا، جمهوریهای آسیای مرکزی و کشورهای بالکان به ترتیب ۹.۵۴ درصد، ۵.۴۴ درصد و ۴.۳ درصد از این کمک ها را دریافت کرده اند.

در این دوره، ترکیه مبلغ ۱۳.۶۶ میلیارد دلار از ODA - از جمله ۵.۸۵ میلیار دلار در سال گذشته - به غیرنظامیان در درگیر جنگ داخلی سوریه پرداخت.

در آسیای میانه در سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ ترکیه به قرقیزستان (۶۰۳.۴ میلیون دلار)، قزاقستان (۲۸۱ میلیون دلار)، آذربایجان (۱۵۷ میلیون دلار)، ترکمنستان (۷۹.۴ میلیون دلار)، ازبکستان (۴۷.۴ میلیون دلار) و تاجیکستان (۲۴ میلیون) کمک توسعه ای کرده است.

در طول این شش سال، ترکیه از سومالی، افغانستان، مصر، فلسطین، تونس و عراق نیز در حدود ۲.۵ میلیارد دلار حمایت کرد.

کشورهایی که بیشترین کمک های توسعه ای کشور ترکیه در سال ۲۰۱۶ را دریافت کردند به ترتیب سوریه، سومالی، فلسطین، افغانستان، بوسنی هرزگوین، قرقیزستان، مقدونیه، قزاقستان، آذربایجان و نیجریه هستند.

سال گذشته، ترکیه همچنین به سازمان های توسعه منطقه ای (۲۰۳ میلیون دلار)، سازمان ملل (۳۵ میلیون دلار) و بانک جهانی (۱۲ میلیون دلار) کمک مالی اهدا کرد.

ODA به عنوان یک سازمان دولتی برای ترویج توسعه اقتصادی و رفاه در کشورهای در حال توسعه طراحی شده است.

سازمان تمرکز بر همکاری های توسعه، T?KA - تاسیس شده توسط ترکیه در سال ۱۹۹۲ - در بیش از ۱۷۰ کشور کار می کند.

کمک های توسعه ای ترکیه به حدود ۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ رسید که این رقم در مقایسه با ۸۵ میلیون دلار در سال ۲۰۰۲ رشد زیادی داشته است.