گوش به زنگگوش به زنگ

چشم انداز حمل و نقل ترکیه در پایان سال 2017


کشور ترکیه با جمعیت حدود 80 میلیون نفر و مساحت 769 هزار و 604 کیلومتر مربع یکی از الگوهای موفق توسعه اقتصادی و استفاده بهینه از منابع غیرنفتی است.

چشم انداز حمل و نقل ترکیه در پایان سال ۲۰۱۷.jpgچشم انداز حمل و نقل ترکیه در پایان سال ۲۰۱۷

میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار در سال بوده است که عمده ترین محصولات صادراتی آن ماشین آلات، آهن و فولاد، تجهیزات الکترونیکی، پوشاك، سنگهای قیمتی و... است. البته این میزان از درآمد غیر از درآمد آن کشور در حوزه گردشگری است که سالانه با ورود ۴۲ میلیون گردشگر خارجی به حدود ۳۶ میلیارد دلار بالغ می شود.

شبکه های حمل و نقل به تقویت توسعه صنعت ترکیه و ارتباط با جهان کمک خواهد نمود. ترکیه با امضای موافقت نامه های حمل و نقل دوطرفه با ۵۸ کشور به اجرای این موافقت نامه ها با اروپا، شرق میانه و آفریقا پرداخته است. بر اساس گزارش وزارت حمل و نقل، امور دریانوردی و ارتباطات ترکیه این موافقتنامه های دوجانبه حمل و نقل سبب رونق کسب و کار ترکیه و بیشتر شدن حجم واردات و صادرات گردیده است.

انتظار می رود که حجم صادرات ترکیه تا سال ۲۰۲۳ به ۱.۲ تریلیون دلار برسد. این رقم بی سابقه نیست چرا که شبکه های جاده ای ترکیه قادر به پاسخگویی به این رشد سریع حمل و نقل هم در داخل و هم در حمل و نقل بین المللی می باشند. شبکه جاده ای ترکیه نزدیک به بنادر و خطوط آهن قرار دارد و همین موضوع سبب اطمینان از بهره وری کل سیستم تدارکات خواهد گردید.  همین طور ترکیه در حال آماده سازی یک طرح تدارکاتی جامع به منظور برنامه ریزی موثر برای شبکه تدارکات آینده و تغییر آن به یک شبکه چندتایی می باشد. این طرح جامع می تواند میزان تلفات تدارکات را کاهش دهد.