گوش به زنگگوش به زنگ

روسیه برای گسترش خط لوله گاز ترکیه به خاک اتحادیه اروپا نیاز به تضمین قانونی دارد


سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت:

“تنها پس از دریافت تضمین قانونی از اتحادیه اروپا روسیه آماده است تا کار خود را در زمینه گسترش خط لوله گاز ترکیه به خاک اتحادیه اروپا آغاز کند."

روسیه برای گسترش خط لوله گاز ترکیه به خاک اتحادیه اروپا نیاز به تضمین قانونی دارد.jpg

روسیه برای گسترش خط لوله گاز ترکیه به خاک اتحادیه اروپا نیاز به تضمین قانونی دارد

دیپلمات ارشد روسیه در دیدار با اعضای اتحادیه تجارت اروپا گفت:

"گسترش بخش دوم خط لوله گاز ترکیه به قلمرو اتحادیه اروپا می تواند نیازهای رو به رشد کشورهای جنوب و جنوب شرقی اروپا را برآورده کند."

لاوروف اضافه کرد:

"ما مشاهده می کنیم که تعداد زیادی از دولت ها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این نمایشگاه حضور دارند."

این دیپلمات تأکید کرد:

"با این حال، با توجه به تجربه ناموفق جنوبی خط لوله گاز، ما آماده هستیم چنین کاری را تنها پس از اینکه تضمین های قانونی را از بروکسل دریافت کردیم، تحت پروژه جریان استرالیا آغاز کرده و سپس آن را به قلمرو اتحادیه اروپا گسترش دهیم."

در همین حال، مدیران پروژه در ۳۱ اکتبر در یک نشست در استانبول اعلام کردند که اولین گاز در سال ۲۰۱۹ از مسیر ترکیه به ترکیه پمپاژ می شود و مذاکرات برای مسیر دوم (بخش اروپا) همچنان ادامه دارد.

کماکان پروژه مسیر گاز ترکیه با هدف ساخت یک خط لوله گاز در امتداد دریای سیاه به بخش اروپایی ترکیه و مرز یونان ادامه دارد.

انتظار می رود بخش دریایی خط لوله حدود ۹۱۰ کیلومتر و بخش خشکی آن در سراسر ترکیه ۱۸۰ کیلومتر باشد.