گوش به زنگگوش به زنگ

بانک جهانی: ترکیه می تواند با اصلاحات جاذب میزان سرمایه گذاری خارجی را افزایش دهد.


خبرگزاری آناتولی ترکیه در روز 24 دسامبر گزارش داد:

"یوهانس زوت، مدیر کل بخش ترکیه در بانک جهانی، ترکیه می تواند با اعمال اصلاحات ساختاری بیشتر یک سیگنال واضح برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر در قالب سرمایه گذاری مستقیم (FDI) به جامعه بین المللی صادر کند."

افزایش سرمایه گذاری با اصلاحات جاذب.jpg

افزایش سرمایه گذاری با اصلاحات جاذب

زوت گفت: "در حال حاضر از منظر اقتصاد کلان و با توجه به شرایط خارجی پیش بینی شده (افزایش قیمت های انرژی و تنگناهای مالی در ایالات متحده و اروپا) نیاز به نظم و انضباط پولی و مالی بیش از پیش احساس می شود."

زوت گفت: "سیاست های اقتصاد کلان باید با اصلاحات ساختاری عمیق تر همراه باشد تا اطمینان حاصل شود رشد اقتصادی پایدارتر در میان مدت برای ترکیه تضمین خواهد شد."

طبق گفته زوت، اصلاحات ساختاری کلیدی شامل بهبود شرایط سرمایه گذاری، تقویت بازارهای مالی، تقویت مدیریت هزینه های عمومی، تکمیل اصلاحات بازار کار و بهبود کیفیت سیستم آموزش و پرورش می باشد.

به بیان زوت:

"بهبود این مسائل می تواند به ارتقاء انعطاف پذیری اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری های خصوصی در بلند مدت کمک کند. پیشرفت دقیق در پیشبرد اصلاحات ساختاری، کلید بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران، کاهش آسیب پذیری ها، افزایش بهره وری و حمایت از رشد می باشد."

در مدل جدید رشد اقتصادی کشور ترکیه باید به سرمایه گذاری قوی تر خصوصی، افزایش بهره وری در سطح شرکت ها و تخصیص منابع بهتر بها دهد.