گوش به زنگگوش به زنگ

10 شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال 2018


Linkedin، بر اساس تحلیل و بررسی داده های کشور ایالات متحده، 10 شغل را که در سال 2018 از بیشترین میزان موفقیت برخوردار خواهند بود، اعلام کرد.

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸.jpg

۱۰ شغل برتر بر اساس تحلیل سایت Linkedin در سال ۲۰۱۸

مشاغل با اتکاء بر تجزیه و تحلیل شاخص هایی مانند: متوسط درآمد سالانه، موقعیت شغلی، نرخ رشد سالیانه و میزان ارتقاء شغلی، تعیین گردیده اند. علیرغم اینکه این لیست بر پایه تجزیه و  تحلیل کاربران آمریکایی صورت گرفته است، باز هم می تواند برای آنالیز موقعیت مشاغل در روند جهانی نیز بسیار روشنگرانه باشد.

نتایج این تحقیق، برای کسانی که در ابتدای فعالیت شغلی هستند و یا قصد تغییر شغل دارند، بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.

  • Engagement Lead

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۲۰۰+ (۴۲?)

  • Software Engineering Manager

رشد نسبت با سال گذشته: ۱،۱۰۰+ (۳۸?)

  • Customer Success Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۰۰۰ + (۹۱?)

  • Solutions Architect

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۲۸?)

  • Sales Director

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۰۰۰+ (۳۱?)

  • Engineering Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۱،۴۰۰ + (۴۲?)

  • Program Manager

رشد در مقایسه با سال گذشته: ۴،۵۰۰+ (۲۵?)

  • Product Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۳،۶۰۰ + (۳۰?)

  • Data Scientist

رشد نسبت به سال گذشته: ۲،۱۰۰ + (۴۵?)

  • Enterprise Account Manager

رشد نسبت به سال گذشته: ۸۰۰+ (۷۴?)

LinkedIn همچنین لیستی از شایستگی های مورد نیاز این مشاغل را ذکر کرده است. به نظر می رسد که صلاحیت های مورد نظر ، عموما در حوزه نرم افزار متمرکز شده اند:

Statistical Analysis and Data Mining

تجزیه و تحلیل آماری و داده کاوی

Middleware and Integration Software

نرم افزار Middleware و Integration

Web Architecture and Development Framework

معماری وب و چارچوب توسعه

User Interface Design

سیستم های کنترل دسترسی نرم افزار

Data Presentation

ارائه اطلاعات

SEO/SEM Marketing

بازاریابی SEO/SEM

Mobile Development

توسعه موبایل

Network and Information Security

شبکه و امنیت اطلاعات